Lekarzu i dentysto! Szkolenia online czekają!

2022-01-26 13:00:00
NIL

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej uruchomił zapisy na
BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE
dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej...

Wybór formy opodatkowania w 2022 r.

2022-01-24 09:00:00
NIL, Ministerstwo Finansów

Ze względu na wcześniejsze błędne informacje dotyczące terminu zmiany formy opodatkowania zamieszczamy dodatkowo informacje na ten temat opublikowane przez Naczelną Izbę Lekarską i Ministerstwo Finansów.

W przypadku podatników, którzy osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu bieżącego roku, termin ten upływa 20 lutego 2022 r.

Więcej...

Aktualizacja informacji o terminie wyboru formy opodatkowania

2022-01-20 08:00:00
prawo, podatki

Na dokonanie wyboru opodatkowania w danym roku podatkowym w formie podatku liniowego albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy mają czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Zatem termin ten upływa 20 lutego 2022 r.

Więcej...

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych (aktualizacja)

2022-01-19 14:00:00
Centrum e-Zdrowia, Lubelski Urząd Wojewódzki

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062 z późn.zm.) w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt do administratorów obsługujących sprawozdawczość na danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .

Komunikat CeZ został uzupełniony o informacje pochodzące z LUW wraz ze szczegółowym kalendarium składania sprawozdań.

Więcej...

Dyplomy wręczone

2022-01-15 15:00:00
LIL, Uniwersytet Medyczny

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarsko‑dentystycznego, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie Medycznym w 2020 roku, odbyła się 15 stycznia 2022 roku. Lubelska Izba Lekarska uhonorowała wyróżniających się absolwentów.

Więcej...

W LIL o „Polskim Ładzie”

2022-01-15 14:00:00
LIL, Polski Ład

Bezpłatne konsultacje z Moniką Markisz – radcą podatkowym na temat interpretacji przepisów Polskiego Ładu, były prowadzone w Lubelskiej Izbie Lekarskiej przed dwa dni: 11 i 14 stycznia br. 

Więcej...

„Polski Ład” – konsultacje radcy prawnego

2022-01-03 07:10:00
LIL, Polski Ład

LIL zaprasza na bezpłatne konsultacje z Panią Moniką Markisz – radcą prawnym oraz doradcą podatkowym w zakresie interpretacji przepisów Polskiego Ładu.

Konsultacje są możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, ze względu na duże zainteresowanie, decyduje kolejność zgłoszeń, czas przewidywany na osobę – 15 minut.

Więcej...

„Polski Ład” – termin zmiany formy opodatkowania

2022-01-03 07:00:00
Polski Ład

W związku z wejściem w życie zmian prawa podatkowego prosimy pamiętać o zachowaniu terminów wyboru formy opodatkowania na 2022 rok. Podatnik, który dotychczas (w 2021 roku) rozliczał podatek w formie tzw. „karty podatkowej”, a w 2022 roku musi (lub chce) zrezygnować z tej formy opodatkowania, powinien do 20 stycznia 2022 roku złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze innej formy opodatkowania na 2022 rok (np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie