Kontynuacja i nowe plany

2022-03-29 17:00:00
XLII Sprawozdawczo‑Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów LIL

W obradach, które odbyły się 26 marca br., uczestniczyło 174 delegatów (frekwencja wynosiła 77,33 proc.). Po raz pierwszy głosowanie odbyło się drogą elektroniczną. Leszek Buk został ponownie wybrany prezesem LIL.

Więcej...

Seniorzy i PIT

2022-03-29 10:00:00
Lubelska Izba Lekarska, podatki

W siedzibie LIL przy ul. Chmielnej 4 w dniach 8 i 22 kwietnia 2022 r. lekarze‑seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy w wypełnianiu PIT za 2021 r.

Więcej...

Leszek Buk prezesem LIL

2022-03-27 10:00:00
Lubelska Izba Lekarska

Leszek Buk ponownie został wybrany na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie podczas XLII Sprawozdawczo‑Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 26 marca 2022 r.

Więcej...

Słownik Polsko-Ukraiński dla lekarzy i farmaceutów

2022-03-16 09:00:00
Pharmindex

Udostępniamy opracowane przez Pharmindex słowniki zawierające wybrane medyczne zwroty polskie przetłumaczone na język ukraiński i uzupełnione o zapis FONETYCZNY.

Więcej...

Apel o powołanie zespołu do identyfikacji obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego

2022-03-12 16:00:00
Prezydium NRL, Konwent Prezesów ORL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zwracają się do Ministra Zdrowia z apelem o powołanie zespołu ekspertów, którego zadaniem byłoby identyfikowanie obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego, w związku z napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy.

Więcej...

Słowniki polsko-ukraińskie i karta wywiadu lekarskiego

2022-03-10 13:00:00
Naczelna Izba Lekarska

NIL chce pomóc lekarzom i lekarzom dentystom w komunikacji z pacjentami cudzoziemcami. W załącznikach znajdą Państwo kartę wywiadu lekarskiego w języku ukraińskim oraz słowniki pol.-ukr. zawierające zwroty i słowa najczęściej używane w komunikacji lekarza z pacjentem.

Więcej...

Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

2022-03-09 12:15:00
Ministerstwo Zdrowia

Lekarze i Lekarze Dentyści: informacja o sposobach ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów.

Оголошення про правила працевлаштування медичного персоналу з України в Польщі

Лікарі та лікарі-стоматологи: ми розрізняємо три способи подання заявки на отримання згоди міністра охорони здоров’я на роботу в Польщі, залежно від Вашої освіти, знання польської мови та наявних документів

Więcej...

Interwencja kryzysowa i farmakoterapia osób dotkniętych wojną

2022-03-09 12:00:00
szkolenie objęte patronatem LIL 

Sieć Klinik Psychologiczno‑Psychiatrycznych PsychoMedic.pl zaprasza na bezpłatne szkolenie online dla lekarzy „Interwencja kryzysowa i farmakoterapia dla osób dotkniętych wojną”, które odbędzie się 11 marca 2022 roku (piątek) w godz. 18.00‑20.20.

Więcej...

Bezpłatne badania medycyny pracy dla lekarzy z Ukrainy

2022-03-08 10:00:00
Centrum Medyczne „Sanitas”

Dla personelu medycznego z Ukrainy uciekającego z terenów działań wojennych, którzy będą chcieli ubiegać się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w Polsce, badania z zakresu medycyny pracy (zaświadczenie lekarskie) lekarze medycyny pracy z „Sanitas” będą wykonywać nieodpłatnie.

Więcej...

Medyczna platforma dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-07 11:00:00
lekarzedlaukrainy.pl

Student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która łączy lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy. Strona jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, osoba taka zostanie skierowana do odpowiedniego szpitala.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie