Lekarski Piknik Rodzinny - ruszają zapisy!

2023-05-29 03:13:00

Komisja Rekreacji i Sportu Lubelskiej Izby Lekarskiej zaprasza 18 czerwca 2023 r. (niedziela) na Rodzinny Piknik w ośrodku MALIBU w Krężnicy koło Lublina

Więcej...

Psychiatria w czasach przemian

2023-05-29 09:16:57

Pod hasłem „Psychiatria i psychiatrzy w czasach cywilizacyjnych i mentalnych przemian” w Lublinie w sobotę zakończyły się XXIII Lubelskie Spotkania Naukowe.

Więcej...

Jubileusz 10-lecia Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie

2023-05-25 06:46:58

W środę 24 maja odbyły się jubileuszowe obchody X-lecia Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Była to okazja do podsumowań pracy centrum i podziękowań dla jej twórców, bo jak podkreślił rektor UM prof. Wojciech Załuska

Więcej...

IV Piknik Motoryzacyjny Lubelskiej Izby Lekarskiej

2023-05-22 06:16:27

Piknik dnia 4.06.2023 w godzinach 9-18, ODTJ w Lublinie

Zapisy ruszyły !!!

Więcej...

Okręgowa Rada Lekarska – obradowała

2023-05-22 08:46:32

W środę 17 maja w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej odbyło się XII posiedzenie IX kadencji Okręgowej Rady Lekarskiej. Obradom przewodniczył prezes ORL Leszek Buk.

Więcej...

Co w poz o genetyce wiedzieć trzeba

2023-05-18 06:05:27

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie  była organizatorem - razem z Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej -  spotkania na temat "Co wiemy, a czego nie wiemy o genetyce".

Więcej...

Koncert Ave Maria

2023-05-17 05:44:30

Chór Continuum Lubelskiej Izby Lekarskiej uczestniczył w koncercie pt. „Ave Maria”, który odbył się 13 maja w kościele pw. bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie.

Więcej...

Dzieciom bajki pisać

2023-05-29 05:28:07

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie serdecznie zaprasza piszących lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Literackim „Lekarze dzieciom”.

Na prace czekamy do 31 października 2023 r.
Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na 9 grudnia 2023 r.

https://kultura.oil.lublin.pl/vii-ogolnopolski-konkurs-poetycko-literacki-lekarze-dzieciom-2023//

Szczegóły dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.kultura.oil.lublin.pl

Więcej...

IV Piknik Motoryzacyjny

2023-05-15 11:12:13

Komisja Młodych Lekarzy serdecznie zaprasza wszystkich członków LIL na IV Piknik Motoryzacyjny

Więcej...

Akcja Regionu Lubelskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

2023-05-11 06:23:58

Działając w imieniu Zarządu Regionu Lubelskiego OZZPIP, informujemy Państwa, o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

O g ó l n o p o l s k i Z w i ą z e k Z a w o d o w y P i e l ę g n i a r e k i P o ł o ż n y c h R e g i o n L u b e l s k i

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie