Biuro LIL - kontakt

Adres

ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
NIP 7121935182

Adres skrytki na ePUAP:

/OIL_Lublin/SkrytkaESP

Sekretariat

tel: 81 536 04 50
fax: 81 536 04 70
e-mail: sekretariat@oil.lublin.pl

Dyrektor

Leszek Kubicz
e-mail: dyrektor@oil.lublin.pl
tel: 81 536 04 50
tel.kom: 501 935 780

Zespół Radców Prawnych

mec. Leszek Kubicz - Koordynator Zespołu Radców Prawnych

e-mail: lkubicz@oil.lublin.pl

tel.: 81 536 04 50, 501 935 780

Obsługa prawna komisji:

                                                                                                                                                                  1. Komisja Wykonywania Zawodu

                                                                                                                                                                             2. Komisja Wyborcza

                                                                                                                                                                                     3. Mediator

                                                                                                                                                                           4. Recznik Praw Lekarzy

                                                                                                                                                                         5. Pełnomocnik ds. Zdrowia

                                                                                                                                                dyżury: poniedziałek: 12:00 - 14:00; wtorek: 14:00 - 15:00

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   tel.: 81 536 04 50, 501 935 780

                                                                                                                                                                                       

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz

e-mail: aotawska@oil.lublin.pl

tel.: 81 536 04 75

Obsługa prawna komisji:

                                                                                                                                                                        1. Komisja Stomatologiczna

                                                                                                                                                                         2. Komisja ds. Konkursów

                                                                                                                                                                                3. Komisja Kultury

                                                                                                                                                                         4. Komisja Młodych Lekarzy

                                                                                                                                                                         5. Komisja Socjalno-Bytowa

                                                                                                                                                                      dyżur: czwartek: 10:30 - 13:30

                                                                                                                                                                               tel.: 81 536 04 75

mec. Marlena Woś

e-mail: mwos@oil.lublin.pl

tel.: 81 536 04 76

Obsługa prawna komisji:

                                                                                                                                                                1. Komisja ds. Lecznictwa Otwartego

                                                                                                                                                                       2. Komisja Rekreacji i Sportu

                                                                                                                                                                  3. Komisja Kształcenia Kedycznego

                                                                                                                                                                     4. Komisja ds. Lekarzy Seniorów

                                                                                                                                                                             5. Komisja Bioetyczna

                                                                                                                                                                        dyżur: środa: 10:00 - 13:00

                

                                                                                                                                                                               tel.: 81 536 04 76

mec. Alicja Lemieszek

e-mail: alemieszek@oil.lublin.pl

tel.: 81 536 04 72

Obsługa prawna komisji:

1. Komisja Etyki

dyżur: środa: 13:00 - 14:00

tel.: 81 536 04 72

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu -

w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 81 536 04 50

Rejestr Lekarzy

tel: 81 536 04 85, fax: 81 536 04 69,
e-mail: rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl

Rejestr Praktyk Prywatnych

tel: 81 536 04 52, 81 536 04 53,
e-mail: praktyki.prywatne@oil.lublin.pl

Zwroty z tytułu ubezpieczeń

tel: 81 536 04 71,
e-mail: ubezpieczenia@oil.lublin.pl

Sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego

(staże podyplomowe, konkursy, doskonalenie zawodowe)
tel: 81 536 04 65, 81 536 04 87, fax: 81 536 04 78,
e-mail: kkm@oil.lublin.pl

Księgowość

tel: 81 536 04 79,
e-mail: ksiegowosc@oil.lublin.pl

Kasa

tel: 81 536 04 71

Składki

tel: 81 536 04 54
tel: 81 536 04 93

e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

tel: 81 536 04 77,
e-mail: rzecznik@oil.lublin.pl

Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego

tel: 81 536 04 77,
e-mail: sad@oil.lublin.pl

Redakcja Medicus

tel: 81 536 04 73,
e-mail: medicus@oil.lublin.pl