Program dostępu do obiektów sportowych na terenie kraju dla członków LIL

Lubelska Izba Lekarska uprzejmie informuje, że członkowie Izby mają możliwość skorzystania z Programu MultiSport (Benefit Systems S.A.) lub kart FitProfit lub FitSport (VanityStyle).Komisja Rekreacji i Sportu
ORL w Lublinie
tel. 81 53 60 452
e-mail: komisja.sportu-imprezy@oil.lublin.pl