Komisja Kształcenia Medycznego VIII kadencji

Przewodnicząca:

Monika Bojarska-Łoś

Członkowie:

Piotr Barszczewski

Iwona Bartosiewicz

Krzysztof Domański

Ewa Dudko

Barbara Hasiec

Witold Iżowski

Krzysztof Lewkowicz

Tomasz Masiak

Mirosław Misztal

Ewa Tuszkiewicz-Misztal

Barbara Tymczyna-Borowicz

Teresa Żukowska

 

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego VIII kadencji

 

 

Komunikat Prezesa w sprawie punktów edukacyjnych

Informuję, ze dnia 5 listopada 2012 roku upłynął drugi, czteroletni okres rozliczeniowy zbierania punktów edukacyjnych. Punkty uzyskane po tej dacie będą zaliczane do III okresu rozliczeniowego.

Obecnie dokonujemy indywidualnego rozliczenia II okresu po przedłożeniu odpowiednich certyfikatów. Zdarzają się przypadki, że punkty edukacyjne wynikające z tych certyfikatów nie mogą być w całości zaliczone. Może to nastąpić z następujących powodów:

 

    1. Podmiot szkolący nie złożył wniosku i nie uzyskał wpisu do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów na wskazany okres przeprowadzenia szkoleń.
      Przydzielone punkty edukacyjne nie mogą być zaliczone przez OIL bez względu na rangę szkolenia oraz kwalifikacje i autorytet szkolących. Nie ma znaczenia czy szkolenie było wewnątrzoddziałowe, szpitalne, zorganizowane przez podmiot zewnętrzny czy przeprowadziło je towarzystwo naukowe. OIL nie posiada uznaniowości w tym zakresie. (Ta zasada nie dotyczy szkoleń organizowanych przez podmioty posiadające uprawnienia do ich przeprowadzania, wynikające z obowiązujących zapisów ustawowych, a są nimi uniwersytety medyczne, instytuty, CMKP.)

  1. Część uzyskanych punktów przekracza limit w poszczególnych formach kształcenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Informację czy podmiot szkolący spełnił wymogi uprawniające do przydzielania punktów edukacyjnych zaliczanych do okresu rozliczeniowego – można uzyskać w Okręgowej Izbie Lekarskiej lub w Naczelnej Izbie Lekarskiej w przypadku szkoleń będących częścią programu zarządu głównego danego towarzystwa naukowego. Informacja ta może dotyczyć zarówno odbytych szkoleń jak i planowanych.

Szczegóły zagadnienia – Medicus nr1-2/ 2013, str.17, „Doskonalenie zawodowe”

Prezes ORL w Lublinie Janusz Spustek

Data wytworzenia: 2018-04-11
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2018-04-11
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 1111
Data Autor Charakter