Komisja Socjalno - Bytowa

Skład komisji

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNO–BYTOWEJ ORL W LUBLINIE

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KOMISJI SOCJALNO–BYTOWEJ

Wnioski do pobrania:

·        Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka

·        Wniosek o udzielenie świadczenia losowego

·        Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej w kwocie 4 500zł

·        Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej w kwocie 6 000zł

·        Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej w kwocie 10 000zł

·        Wniosek o dofinansowanie części opłaconej kwoty za prywatny turnus rehabilitacyjny dla członków LIL w roku 2021

·        Oświadczenie do PIT 11

Wnioski można składać:

·        osobiście – w biurze LIL bądź w biurze delegatury LIL

·        wysyłając pocztą tradycyjną

·        wysyłając na adres mailowy (UWAGA: nie dotyczy wniosków o udzielenie pożyczki ratalnej) – sekretariat@oil.lublin.pl

Zalecamy szyfrowanie wiadomości e-mail oraz załączanych do nich plików zawierających dane osobowe.

Telefon kontaktowy w sprawie świadczeń: (81) 536 04 51

Telefon kontaktowy w sprawie pożyczek: (81) 536 04 71

 

Informacje dotyczące pożyczek szkoleniowych znajdą Państwo w dziale Doskonalenie zawodowe

Numer konta do spłaty pożyczki socjalnej i szkoleniowej:
Santander Bank: 16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Data wytworzenia: 2022-06-29
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2022-06-29
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 324
Data Autor Charakter