Majątek i gospodarka finansowa

Na podstawie Ustawy o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708). 

Art. 114
1. Majątek izb lekarskich stanowią: środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości. 
2. Majątek izb lekarskich powstaje:
 a) ze składek członkowskich;
 b) z zapisów, darowizn i dotacji;
 c) z wpływów z działalności gospodarczej;
 d) z innych wpływów.
3. Majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa rada lekarska.

Art. 115
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3—6 i 11, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.

Art. 116
Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

UCHWAŁA Nr 3/2006 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2005 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 4/2006 XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2006

Uchwała Nr 4/2007 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2006 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

Uchwała Nr 8/2007 XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2007

Uchwała Nr 4/2008 XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2007 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

Uchwała Nr 8/2008 XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2008

Uchwała Nr 4/2009 XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2008 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Uchwała Nr 8/2009 XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2009 r.w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2009

UCHWAŁA Nr 3/2010 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2009 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 4/2010 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2010

UCHWAŁA Nr 3/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2010 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 9/2011 XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2011

UCHWAŁA Nr 4/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2012

UCHWAŁA Nr 4/2013 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2013 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2012 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2013 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2013

UCHWAŁA Nr 2/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby lekarskiej z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2013 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 3/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2014

UCHWAŁA Nr 4/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2014 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2015 Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2015

UCHWAŁA Nr 4/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2015 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2016 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2016

UCHWAŁA Nr 4/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2016 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2017 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2017

UCHWAŁA Nr 7/2018 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej RadyLekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2017 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 8/2018 XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2018

UCHWAŁA Nr 7/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2018 i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej

UCHWAŁA Nr 11/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2019