Odznaczenia nadawane przez Lubelską Izbę Lekarską

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Regulamin Kapituły Medalu LIL.pdf

 

Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej jest przyznawany głównie lekarzom, lecz także osobom spoza społeczności lekarskiej, działającym w sferze zawodowej, społecznej i prywatnej dla dobra ogólnego i dobra stanu lekarskiego. Jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych.

Odznaczenie zostało ustanowione w 2001 na mocy uchwały nr 100/2001/III  Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2001 r.

 

Kapituła Medalu

 

Kanclerz: dr n. med. Barbara Hasiec
V-c Kanclerz: dr n. med. Monika Bojarska-Łoś
Sekretarz Kapituły: lek. Maria Ryss

 

Członkami – Założycielami są  Prezesi I, II, III, IV kadencji oraz Prezes aktualnie pełniący funkcję.

Kapitułę tworzą wszyscy odznaczeni Medalem LIL.

 

 

List promujący do odznaczenia Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej (pdf z formularzem)

 

 

Odznaczeni Medalem

2001

 • lek. med. Witold Fijałkowski
 • dr n. med. Stanisław Kamiński
 • lek. med. Jan Kondratowicz-Kucewicz

 

2002

 • dr n. med. Julian Branicki
 • lek. med. Stanisław Dzierżak
 • dr n. med. Krystyna Jaworska-Kozak
 • lek. med. Stanisław Litwin

 

2003

 • dr n. med. Janusz Chromiński
 • lek. med. Tadeusz Dzido
 • prof. dr hab. n. med. Biruta Fąfrowicz
 • dr n. med. Maria Jakubowska
 • dr n. med. Andrzej Jóźwiakowski

 

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 • dr n. med Janusz Dubejko
 • ks. Gotfried Fellner
 • lek. Otto Kennel
 • lek. med. Andrzej Nowiński
 • prof. dr hab. n. med. Maria Strużak-Wysokińska
 • prof. dr hab. n. med. Leszek Szczepański

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

2015

 • dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik
 • dr Zbigniew Pasik


2017

 • dr n. med. Barbara Hasiec
 • dr Maria Dura
 • dr Czesław Sudewicz

 

2018

 • dr Maria Ryss
 • dr n. med. Monika Bojarska-Łoś 

2019

 • lek. dent. Franciszka Katarzyna Barwińska-Altmajer

2021

 • lek. dent. Elżbieta Kuszewska
 • dr hab. n.med. Dariusz Szczepanek
  2022
 • dr n.med. Grzegorz Pietras
 • lek. Leszek Buk
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Dyplom Laur Medyczny

Regulamin przyznawania Dyplomu Laur Medyczny (pdf)

 

Wyróżnieni dyplomem

2002

 • lek. med. Jan Zińko

  2003

  • dr n. med. Barbara Wróblewska
  • lek. med. Barbara Ćwiklińska
  • dr n. med. Teresa Kozłowska
  • lek. med. Stanisław Skawiński
  • lek. med. Marian Czuż
  • lek. med. Jan Kowalski
  • lek. med. Bolesław Caban
  • lek. med. Edmund Jasiński
  • dr n. med. Wiesława Szarewicz-Adamczyk

   2004

   • prof. dr hab. n. med. Maria Irena Modzelewska
   • lek. med. Andrzej Waśkowski

    2005

    • lek. med. Scholastyka Pawlak-Trochim
    • lek. med. Stanisław Starzyński
    • lek. dent. Andrzej Brzozowski
    • lek. med. Urszula Mróz-Gorgol
    • dr n. med. Stanisław Zadura
    • dr n. med. Ludwik Kotliński
    • lek. med. Wiesław Koryciński

     2006

     • lek. med. Lucjan Zwierzyński
     • lek. med. Jan Nieróbca
     • lek. dent. Stanisława Marcińczak

      2007

      • lek. med. Lucyna Włodarczyk
      • lek. med. Antoni Baj
      • lek. med. Zdzisław Miazga
      • lek. med. Czesław Olszewski
      • lek. med. Józef Zawiślak

       2008

       • dr n. med. Irena Węgrzyn-Szkutnik
       • lek. med. Michał Wiśliński
       • lek. med. Bogusław Kozar
       • lek. med. Teresa Szymańska-Litwin

        2009

        • lek. med. Krystyna Rubaj-Rej
        • lek. med. Irena Spasiewicz-Buczyńska
        • lek. med. Maria Leszczyńska-Spoz
        • lek. med. Stanisława Brzozowska
        • lek. med. Roman Kowalczyk

         2010

         • lek. med. Barbara Sylwestrzak-Matysiak

         2011

         • lek. med. Teresa Winnicka-Wrona
         • dr n. med. Elżbieta Ziemecka-Rakowska
         • prof. dr n. med. Marian Durda
         • lek. med. Krystyna Kędzior
         • dr n. med. Barbara Książek-Modrzewska

         2012

         • dr n. med. Wojciech Mach
         • lek. med. Hanna Zdanowicz

         2013

         • dr n. med. Ludwik Kowieski

         2014

         • lek. med. Halina Pieńkowska

         2015

         • dr Jadwiga Ilczuk

         2016

         • dr Jerzy Jakubowicz

         2017

         • dr Krzysztof Jakub Kalita

         2019

         • lek. Jan Henryk Binięda
         • dr n.med. Zdzisław Brzeski

         2021

         • dr n. med. Ryszard Grzywna

         2022

         • dr n.med. Grzegorz Pietras
         • lek. Leszek Buk
         • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński