Opinie prawne Lex Secure

Opinie prawne z dnia 1 lipca 2021 r.

 1. Czy od dnia 1 lipca 2021 r. powstaje obowiązek rejestrowania zdarzeń medycznych w systemie P1?
  Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską, posiadający umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do podłączenia się do systemu P1?
 2. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską nieposiadający umowy z NFZ ma obowiązek raportowania zdarzeń medycznych do systemu P1?

Opinie prawne z dnia 14 kwietnia 2021 r.

 1. Czy w świetle obowiązujących przepisów lekarz stażysta posiadający prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu podyplomowego może kwalifikować pacjentów do szczepień przeciwko COVID-19? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami – czy jest to związane z koniecznością sprawowania nadzoru nad lekarzem stażystą przez lekarza z pełnym PWZ lub czy wiąże się to z koniecznością ukończenia przez lekarza stażystę jakiegoś kursu?
  Czy wobec ewentualnej możliwości kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 lekarz stażysta ma jakieś ograniczenia w tym zakresie i czy może dokonywać tej kwalifikacji poza miejscem odbywania stażu podyplomowego lub poza jednostką macierzystą lub w tzw. masowych punktach szczepień tworzonych np. przez JST?
  Czy zapis § 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 nie powoduje sytuacji, że lekarze dentyści stażyści mogą dokonywać takich kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19?
  Czy istnieje możliwość skierowania lekarza stażysty np. w drodze decyzji Wojewody lub innego organu do kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 poza jednostką macierzystą, w której lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy, z zastrzeżeniem, że takie skierowanie nie wstrzymuje biegu stażu podyplomowego lekarza stażysty?
 2. Czy lekarz stażysta może z własnej inicjatywy podjąć współpracę z inną niż jednostka macierzysta, jednostką w celu dokonywania kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 np. punktach masowych szczepień tworzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego – poza godzinami pracy w jednostce macierzystej, w której odbywa staż?