Okręgowa Rada Lekarska VIII kadencji


Uchwalono terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2021 roku:

13 stycznia
10 lutego
3 marca
5 maja
9 czerwca


Uchwalono terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w II połowie 2021 roku:

15 września
6 października
3 listopada
8 grudnia

Uchwalono terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2022 roku:

12 stycznia
9 lutego
9 marca
20 kwietnia
18 maja
8 czerwca lub 10 - 11 czerwca posiedzenie wyjazdowe

Skład osobowy Rady VIII kadencji

 

Tekst jednolity Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

(załącznik do Obwieszczenia Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.)

 

Informacje z obrad ORL

 

 

Komisje problemowe ORL VIII kadencji

 

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego

 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

 

Komisja ds. Konkursów

 

Komisja Kultury

 

Komisja Kształcenia Medycznego

 

Komisja Socjalno-Bytowa

 

Komisja Etyki

 

Komisja Wykonywania Zawodu

 

Komisja Stomatologiczna

 

Komisja Rekreacji i Sportu

 

Komisja Młodych Lekarzy

 

 

Data wytworzenia: 2018-03-24
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2018-03-24
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 6675
Data Autor Charakter