Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji

Uchwalono terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2022 roku:

20 kwietnia
18 maja
8 czerwca

Skład osobowy Rady IX kadencji

 

Tekst jednolity Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

(załącznik do Obwieszczenia Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.)

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencj

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji

 

Komisje problemowe ORL IX kadencji

 

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego (przewodnicząca Wioletta Szafrańska-Kocuń)

Komisja ds. Lekarzy Seniorów (przewodnicząca Elżbieta Kuszewska)

Komisja ds. Konkursów (przewodniczący Piotr Barszczewski)

Komisja Kultury (przewodniczący Dariusz Hankiewicz)

Komisja Kształcenia Medycznego (przewodnicząca Monika Bojarska-Łoś)

Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący Grzegorz Pietras)

Komisja Etyki (przewodniczący Janusz Dubejko)

Komisja Wykonywania Zawodu (przewodnicząca Barbara Hasiec)

Komisja Stomatologiczna (przewodnicząca Agnieszka Surdyka)

Komisja Rekreacji i Sportu (przewodniczący Jakub Kosikowski)

Komisja Młodych Lekarzy (przewodniczący Michał Konopelko)

Zgłoszenie do komisji problemowych ORL

Osoby zainteresowane udziałem w pracach poszczególnych komisji problemowych ORL uprzejmie prosimy aby zgłosiły akces drogą e-mailową: komisje@oil.lublin.pl do 12 maja br. z podaniem: imienia i nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu, numeru telefonu kontaktowego oraz nazwy komisji problemowej

 

 

Data wytworzenia: 2022-04-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2022-04-20
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 201
Data Autor Charakter