Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji

Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w I połowie 2024 roku:

17 stycznia

14 lutego

13 marca

17 kwietnia

24-26 maja (posiedzenie wyjazdowe - szkolenie)

19 czerwca.

Ustala się terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II połowie 2023 roku:

25 lipca

13 września

13-15 października (posiedzenie wyjazdowe - szkolenie z zagadnień ubezpieczeniowych -  PZU S.A).

   sponsor wydarzenia

15 listopada

13 grudnia.

Skład osobowy Rady IX kadencji

 

Tekst jednolity Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

(załącznik do Obwieszczenia Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.)

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencj

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji

 

Komisje problemowe ORL IX kadencji

Komisja ds. Konkursów (przewodniczący Piotr Barszczewski) 

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego (przewodnicząca Wioletta Szafrańska-Kocuń)

Komisja ds. Lekarzy Seniorów (przewodnicząca Elżbieta Kuszewska)

Komisja Etyki (przewodniczący Janusz Dubejko)

Komisja Kształcenia Medycznego (przewodnicząca Monika Bojarska-Łoś)

Komisja Kultury (przewodniczący Dariusz Hankiewicz)

Komisja Młodych Lekarzy (przewodniczący Michał Konopelko)

Komisja Rekreacji i Sportu (przewodniczący Jakub Kosikowski)

Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący Grzegorz Pietras)

Komisja Stomatologiczna (przewodnicząca Agnieszka Surdyka)

Komisja Wykonywania Zawodu (przewodnicząca Barbara Hasiec)