Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji

Uchwalono terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2022 roku:


8 czerwca

14 września

14-16 października

9 listopada

14 grudnia

Skład osobowy Rady IX kadencji

 

Tekst jednolity Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

(załącznik do Obwieszczenia Nr 1/11/VI Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2011r.)

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencj

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji

Archiwalna strona Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji

 

Komisje problemowe ORL IX kadencji

Komisja ds. Konkursów (przewodniczący Piotr Barszczewski) 

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego (przewodnicząca Wioletta Szafrańska-Kocuń)

Komisja ds. Lekarzy Seniorów (przewodnicząca Elżbieta Kuszewska)

Komisja Etyki (przewodniczący Janusz Dubejko)

Komisja Kształcenia Medycznego (przewodnicząca Monika Bojarska-Łoś)

Komisja Kultury (przewodniczący Dariusz Hankiewicz)

Komisja Młodych Lekarzy (przewodniczący Michał Konopelko)

Komisja Rekreacji i Sportu (przewodniczący Jakub Kosikowski)

Komisja Socjalno-Bytowa (przewodniczący Grzegorz Pietras)

Komisja Stomatologiczna (przewodnicząca Agnieszka Surdyka)

Komisja Wykonywania Zawodu (przewodnicząca Barbara Hasiec)

 

 

 

Data wytworzenia: 2022-04-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2022-04-20
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 1026
Data Autor Charakter