Prywatne Praktyki

Kontakt

 

pokój: 309 

tel: 81 536 04 52, 81 536 04 53

e-mail: praktyki.prywatne@oil.lublin.pl

Formalności związane z wydaniem zaświadczeń o wpisie do rejestOru indywidualnej/ specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Lubelskiej Izby Lekarskiej lub w biurach naszych delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Jednostką odpowiedzialną jest Komisja Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej - Zespół ds. Praktyk Prywatnych. Przewodniczącą Komisji jest dr n. med. Barbara Hasiec.