Skargi na lekarzy

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE:

Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sprawuje dr n. med. Jacek Niezabitowski.

Funkcję Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego sprawuje dr n. med. Trubecki Paweł.

 

Godziny przyjęć Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

W pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca od godz. 14.30 do godz. 15.30.

Spotkanie w innych terminach wymaga wcześniejszego uzgodnienia w biurze rzecznika (osobiście lub telefonicznie).

 

Ponieważ nie wszystkie problemy wymagają bezpośredniego kontaktu z rzecznikiem bardzo prosimy o wcześniejsze przeprowadzenie rozmowy z pracownikami kancelarii, która jest czynna w godz. 8- 16 (poniedziałek- czwartek), oraz od 8- 15 (piątek).

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mieści się na IV piętrze w pokoju nr 401 (tel. 536-04-76) budynku Lubelskiej Izby Lekarskiej (ul. Chmielna 4, 20- 079 Lublin).

 

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

 

Należy pamiętać, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może wszcząć postępowanie wyjaśniające tylko w przypadku otrzymania skargi na piśmie. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, nie jest możliwe wszczęcie postępowania!

Rzecznik po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego wydaje postanowienie o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli istnieje potrzeba uzupełnienia danych zawartych w treści skargi lub sprawdzenia opisanych faktów postanowienie o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia może być wydane w terminie do trzech miesięcy od otrzymani informacji.

Postępowanie wyjaśniające powinno zostać ukończone w terminie 6 miesięcy.

Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, sprawa przekazywana jest do Sądu lekarskiego z wnioskiem o ukaranie konkretnego lekarza.

 

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. kara pieniężna na cel społeczny;
  4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
  5. ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
  6. zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
  7. pozbawienie prawa wykonywania zawodu

 

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski nie zajmują się udzielaniem porad prawnych, oraz nie podejmują interwencji dot. leczenia.

W tym celu należy zgłosić się do instytucji powołanej do pomocy pacjentom - Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

bezpłatna infolinia 800- 190- 590

z tel. komórkowych

(22) 833- 08-85

(22) 635- 59-96

 

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski nie zajmują się roszczeniami kierowanymi wobec lekarzy oraz placówek medycznych dot. odszkodowań oraz zadośćuczynień dla pacjentów. Sąd lekarski ma prawo orzekać kary tylko i wyłącznie wskazane w ustawie o izbach lekarskich (wymienione powyżej.)

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowy Sąd Lekarski działają na mocy ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (dz. U. 219 Poz. 1708).