Staż podyplomowy

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

 

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego (pdf)

 

Pożyczki szkoleniowe

Komisja Kształcenia Medycznego udziela pożyczek szkoleniowych w wysokości 2.500 zł dla:
1. lekarzy w trakcie specjalizacji.
2. lekarzy doktoryzujących się nie będących pracownikami Akademii Medycznej i Szpitali Klinicznych
3. lekarzy studiujących na studiach podyplomowych


Wyżej wymienieni lekarze po spłacie pożyczki mogą ubiegać się o ponowne jej przyznanie.
Lekarze mogą w tym samym czasie korzystać tylko z jednej formy pożyczki.

Na koszty wyjazdów na zjazdy naukowe może zostać przyznana lekarzowi pożyczka w wysokości do 1.000 zł.

Lekarz składający wniosek o pożyczkę zwrotną przedstawia dokument potwierdzający odbywanie szkolenia i przypuszczalny termin egzaminów.

Formularze wniosków o przyznanie pożyczki szkoleniowej można otrzymać w sekretariacie Komisji Kształcenia Medycznego
Lublin, ul. Chmielna 4 pokój 306 lub pobrać ze strony internetowej.Wniosek o przyznanie pożyczki szkoleniowej

  

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 z późniejszymi zmianami).

I. Absolwenci/studenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

Podania o możliwość odbywania stażu na drukach dostępnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, które przyjmowane są jeszcze przed uzyskaniem przez osoby zainteresowane dyplomu lekarza / lekarza dentysty.

Dla rozpoczynających staż od 1 marca termin składania wniosków: od 1 stycznia do 30 stycznia.

Dla rozpoczynających staż od 1 października termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 czerwca.

Do podania należy dołączyć średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu.

 

II. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)

 

III. W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem (podpisaniem umowy o pracę na czas określony) osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

 

IV. Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają w/w dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy :

 • bioetyka – organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65

 

Terminy kursów z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego:

I termin: 11.05.2020 r. - 22.05.2020 r.

II termin: 15.06.2020 r. - 26.06.2020 r.

III termin: 19.08.2020 r. - 01.09.2020 r.

IV termin: 12.10.2020 r. - 23.10.2020 r.

V termin: 16.11.2020 r. - 27.11.2020 r
 

 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • transfuzjologia kliniczna – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
 • kurs podsumowujący staż cząstkowy z medycyny ratunkowej - organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. Tomasz Mitrut. SP Szpital Kliniczny Nr 1, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej 20-081 Lublin, ul Staszica 16,

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów:

 • bioetyka - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
   
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS - – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • kurs z zakresu medycyny ratunkowej – organizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, ul.Spadochroniarzy 8.

 

Dokumenty do pobrania:

Klauzula na temat zasad przetwarzania danych osobowych stażystów - lekarzy i lakrzy denstyów przez Marszałka Województwa Lubelskiego: https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=524804

 1. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca

Data wytworzenia: 2010-02-20
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2010-03-01
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 8425
Data Autor Charakter