Staż podyplomowy

pokój: 306

tel: 81 536 04 65

e-mail: kkm@oil.lublin.pl

Regulamin Komisji Kształcenia Medycznego (pdf)

 

System Monitorowania Kształcenia (SMK)

W dniu 1 maja 2017 r. System Monitorowania Kształcenia Pracowników

Medycznych został udostępniony dla lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także dla absolwentów wydziału lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.


W celu uzyskania uwierzytelnienia przez Okręgową Izbę Lekarską w Lublinie

należy:

1. założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

2. po zalogowaniu się do SMK, należy wypełnić wniosek o modyfikację uprawnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia.


WAŻNE!! Uzyskanie uwierzytelnienia, a więc „roli” w systemie SMK nie jest

jednoznaczne ze złożeniem wniosku o LEK/LDEK lub PES. Tym samym po

uzyskaniu statusu „zaakceptowany”, a więc akceptacji wniosku o nadanie uprawnień

w roli „Absolwenta” lub „Lekarza, czy lekarza dentysty”, kolejnym krokiem jest

złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do LEK/LDEK, lub wniosku o

przystąpienie do PES.


W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w SMK,

należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 19457, czynną w

godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@csioz.gov.pl.

Instrukcja dla absolwenta.pdf

Instrukcja dla lekarza.pdf

STAŻ PODYPLOMOWY

  

Staż podyplomowy rozpoczyna się każdego roku 1 marca i 1 października.

Tryb odbywania staży podyplomowych jest uregulowany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2012 w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474 z późniejszymi zmianami).

I. Absolwenci/studenci VI roku Wydziału Lekarskiego lub V roku Oddziału Stomatologii mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Województwa Lubelskiego - składają do Lubelskiej Izby Lekarskiej:

Podania o możliwość odbywania stażu na drukach dostępnych w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, które przyjmowane są jeszcze przed uzyskaniem przez osoby zainteresowane dyplomu lekarza / lekarza dentysty.

Dla rozpoczynających staż od 1 marca termin składania wniosków: od 1 stycznia do 30 stycznia.

Dla rozpoczynających staż od 1 października termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 czerwca.

Do podania należy dołączyć średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu - średnia z egzaminów za cały okres studiów) – dostarczyć do 15 lipca

Pozostałe dokumenty należy złożyć do Komisji Prawo Wykonywania Zawodu.

 

II. Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie wydaje Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty i na mocy uchwały kieruje stażystę do podmiotu uprawnionego przez Urząd Marszałkowski do prowadzenia stażu.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

 

III. W celu dopełnienia formalności związanych z zatrudnieniem (podpisaniem umowy o pracę na czas określony) osoba skierowana do odbycia stażu jest zobowiązana do stawienia się w wyznaczonej jednostce co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem stażu.

 

IV. Absolwenci ubiegający się o staż poza regionem działania Lubelskiej Izby Lekarskiej składają w/w dokumenty w odpowiedniej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie, tel. 81 536 04 65

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy :

 • bioetyka – organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • transfuzjologia kliniczna – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8
 • kurs podsumowujący staż cząstkowy z medycyny ratunkowej - organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. Tomasz Mitrut. SP Szpital Kliniczny Nr 1, Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej 20-081 Lublin, ul Staszica 16,

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl

 

Obowiązujące kursy w trakcie stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów:

 • bioetyka - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • prawo medyczne - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
 • orzecznictwo lekarskie - organizator: Lubelska Izba Lekarska, tel. 81 53 604 65
   
 • profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie choroby AIDS - – organizator: Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zgłoszenia na kurs przyjmuje mgr Dorota Szymanek: dorota.szymanek@umlub.pl
  SP Szpital Kliniczny Nr 1, Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
   
 • kurs z zakresu medycyny ratunkowej – organizator: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, ul.Spadochroniarzy 8, tel. 81 756 90 41.

 

TERMINY KURSÓW Z BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO I ORZECZNICTWA W 2022 ROKU:

16 – 27.05.2022 r.
20.06 – 01.07.2022 r.
17 – 28.10.2022 r.
14 – 25.11.2022 r.

Na kurs można się zapisać poprzez wypełnienie formularza znajdujacego się pod tym adresem.

Liczba miejsc na każdy z kursów jest ograniczona.. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy stażysta może zapisać się tylko na jeden termin!.

Dokumenty do pobrania:

Podanie  - lekarz

Podanie  - lekarz dentysta

Klauzula na temat zasad przetwarzania danych osobowych stażystów - lekarzy i lakrzy denstyów przez Marszałka Województwa Lubelskiego: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=63&p1=szczegoly&p2=1569109

 1. średnią ocen ze studiów (zaświadczenie z dziekanatu) – dostarczyć do 15 lipca