Zwrot z tytułu części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2020


pokój: 304
tel: 81 536 04 79
e-mail: szczepienia@oil.lublin.pl


Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2020 poprzez zwrot 90 % poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 200 zł rocznie na jednego członka LIL.


Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z zaświadczeniem o szczepieniu w roku 2020 oraz oryginału dokumentu potwierdzającego poniesione koszty szczepienia

FORMULARZ WNIOSKU


Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą państwo w uchwale:

- uchwała nr 93/2019/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 4 grudnia 2019 r.

Data wytworzenia: 2020-01-08
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2020-01-08
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 4462
Data Autor Charakter