Zwrot z tytułu części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2021


pokój: 304
tel: 81 536 04 79
e-mail: szczepienia@oil.lublin.pl


Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o dofinansowaniu przez Lubelską Izbę Lekarską swoim członkom szczepień za rok 2021 poprzez zwrot 90 % poniesionych kosztów, do łącznej maksymalnej kwoty 250 zł rocznie na jednego członka LIL.


Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

- brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego,

- złożenie odpowiedniego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty szczepienia w 2021 roku

FORMULARZ WNIOSKU


Wnioski można składać najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku w Biurze Izby w Lublinie lub w biurach delegatur osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Szczegóły dotyczące zasad zwrotów za szczepienia znajdą państwo w uchwale i regulaminie zespołu ds. szczepień:

- uchwała nr 120/2020/8/R w sprawie sfinansowania części opłaconej kwoty za szczepienia członkom LIL w roku 2021

- regulamin zespołu ds. szczepień

Data wytworzenia: 2021-01-01
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2021-01-01
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 4950
Data Autor Charakter