Zaświadczenia o niekaralności w postępowaniu dyscyplinarnym

Informujemy, że zaświadczenia o niekaralności przez Okręgowy Sąd Lekarski w Lublinie oraz o braku toczącego się postępowania przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej na potrzeby kontynuacji kadencji biegłego sądowego, orzecznictwa ZUS, itp. wydaje Przewodniczący OSL, dr n. med. Paweł Trubecki w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-11.00.

Niestety nie ma możliwości uzyskania takiego zaświadczenia „od ręki”.

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek zainteresowanego lekarza, który można złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną (skan wysłany na sad@oil.lublin.pl lub za pośrednictwem ePUAP). Możliwe jest także „zamówienie” zaświadczenia telefonicznie pod warunkiem złożenia wniosku przed jego odbiorem. Odbiór zaświadczenia możliwy jest osobiście codziennie w godzinach pracy Izby lub drogą korespondencyjną.

W tej sprawie prosimy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie: tel. (81) 536 04 77 lub pod adresem sad@oil.lublin.pl.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności - kliknij aby pobrać