Zasady fukcjonowania

 1. Ogłoszenia są zamieszczane w dwóch kategoriach:
  • - oferuję pracę
  • - Poszukuję pracy

 2. Ogłoszenie może zawierać tylko:
  • -rodzaj pracy
  • -kwalifikacje wymagane/posiadane
  • -staż pracy
  • -miejsce wykonywania pracy
  • -dane kontaktowe

 3. Ogłoszenie jest wyświetlane na stronie LIL przez 30 dni lub krócej - na pisemny wniosek zgłaszającego.
 4. Ogłoszenia mogą dotyczyć tylko wykonywania zawodu lekarza.
 5. Oferty pracy mogą dotyczyć wyłącznie terenu województwa lubelskiego.
 6. Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.
 7. Formularz ogłoszenia lub wycofania ogłoszenia znajduje się w zakładce "Druki zgłoszeń"
 8. Wypełniony formulaż należy przesłać na adres mailowy sekretariatu bądź wysłać pocztą tradycyjną
 9. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia w całości ponosi zgłaszający.