Prawo stanowione przez Izbę

2019-03-05 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 163/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Joanna Gąbka)
Zarządzenie nr 165/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Łubiarz)
Zarządzenie nr 166/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Wioletta Dudek)
Zarządzenie nr 167/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Kamil Kurant)

2019-03-05 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1481/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Damian Szyszka)
Uchwała nr 1482/2019/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Natalia Zając)
Uchwała nr 1483/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Lach)
Uchwała nr 1484/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wanda Dymicka)
Uchwała nr 1485/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Mackiewicz)
Uchwała nr 1486/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktor Wójtowicz)
Uchwała nr 1488/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Igor Koplejewski)
Uchwała nr 1489/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Nieckarz)
Uchwała nr 1490/2019/8/RL A 07 - prawo dla cudzoziemca ponowne (Olena Pałasz)
Uchwała nr 1491/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Czesław Olszewski)
Uchwała nr 1492/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Antoni Barański)
Uchwała nr 1493/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2019-03-06 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 63/2019/8/R w sprawie zmiany regulaminu Komisji ds. Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 64/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Lublinie
Uchwała nr 65/2019/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ORL w Lublinie za rok 2018
Uchwała nr 66/2019/8/R w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
Uchwała nr 67/2019/8/R w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu na rok 2019
Uchwała nr 68/2019/8/R w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stomatologicznej ORL w Lublinie
Uchwała nr 69/2019/8/R w sprawie przyznania Dyplomu Laur Medyczny

2019-03-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 168/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Eliza Sternik)
Zarządzenie nr 169/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Zdyb)
Zarządzenie nr 170/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paweł Grab)
Zarządzenie nr 171/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Bartłomiej Ligęza)
Zarządzenie nr 172/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Dominika Dziedzic)
Zarządzenie nr 173/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Michał Polesiak)

2019-03-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1497/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Krzysztof Wojdyło)
Uchwała nr 1498/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Niedźwiedź)
Uchwała nr 1500/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Elżbieta Zygadlewicz)
Uchwała nr 1501/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Magdalena Guła)
Uchwała nr 1503/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Tatarska-Jojczuk)
Uchwała nr 1504/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1505/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oksana Chaban)
Uchwała nr 1506/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Anna Kawa)
Uchwała nr 1507/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Rusin)