Prawo stanowione przez Izbę

2019-05-07 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 194/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Jaroszyńska)
Zarządzenie nr 195/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Kamila Kręt)

2019-05-07 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1625/2019/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Irena Brzozowska)
Uchwała nr 1626/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Edyta Jakiewicz-Bajorek)
Uchwała nr 1627/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paulina Furtak)
Uchwała nr 1628/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Antoń-Jóźwiakowska)
Uchwała nr 1629/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Renata Malborska)
Uchwała nr 1630/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Janusz Erazmus)
Uchwała nr 1631/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą