Prawo stanowione przez Izbę

2023-01-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 99/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisław Szymański)
Zarządzenie nr 100/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Mateusz Pogoda)
Zarządzenie nr 101/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Wojciech Szpruciński)
Zarządzenie nr 103/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Tadeusz Jankowski)
Zarządzenie nr 104/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Vita Hlukha)

2023-01-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1634/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Yury Yanushka)
Uchwała nr 1635/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Mróz)
Uchwała nr 1636/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jarosław Krzyżanowski)
Uchwała nr 1637/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Dobrzyński)
Uchwała nr 1638/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Jurkiewicz)
Uchwała nr 1639/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maksymilian Podleśny)
Uchwała nr 1640/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Pająk)
Uchwała nr 1641/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Justyna Antończak)
Uchwała nr 1642/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Teresa Jasińska-Borkowska)
Uchwała nr 1643/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Kos)
Uchwała nr 1644/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Oskar Fior)
Uchwała nr 1645/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jadwiga Puławska)
Uchwała nr 1646/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Stepan Shykhalov)
Uchwała nr 1647/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Anna Hordyna)
Uchwała nr 1648/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1651/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Liudmyla Degasiuk)
Uchwała nr 1652/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Vitalii Andreiev)

2023-01-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 105/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Artur Kyc)

2023-01-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1654/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Bartosz Leśniak)
Uchwała nr 1655/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Szymon Gałka)
Uchwała nr 1656/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Żądło)
Uchwała nr 1657/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dorota Majowicz)
Uchwała nr 1658/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Mirosława Rukasz)
Uchwała nr 1659/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Mistarz)
Uchwała nr 1660/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kacper Kulik)
Uchwała nr 1661/2023/9/RL A 05 - cudzoziemiec w celu odbycia stażu (Aleh Aniskevich)
Uchwała nr 1662/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Barczak)
Uchwała nr 1663/2023/9/RL A 11 - obywatelstwo polskie (Vadym Abramchuk)
Uchwała nr 1664/2023/9/RL Uchwała ORL umorzenie postępowania (Olena Basalyk)
Uchwała nr 1665/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Leszek Korulczyk)
Uchwała nr 1666/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marta Pieczykolan)
Uchwała nr 1667/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Nelya Indenko)
Uchwała nr 1685/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2023-01-11 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 47/2023/9/ORL w sprawie trybu zwolnienia z obowiązku uiszczania składek, obniżenia wysokości należnej składki oraz umorzenia należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek członkowskich na rzecz Lubelskiej Izby Lekarskiej