Prawo stanowione przez Izbę

2020-06-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 388/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Marian Czochra)
Zarządzenie nr 389/2020/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Zygmunt Wójcik)
Zarządzenie nr 390/2020/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Marczak-Klonowska)

2020-06-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 3152/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Gierak)
Uchwała nr 3153/2020/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Mazur-Nowakowska)
Uchwała nr 3154/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Dorota Polz-Gruszka)
Uchwała nr 3155/2020/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Aleksandra Tańska)
Uchwała nr 3156/2020/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 3157/2020/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Lucyna Olszewska)