Prawo stanowione przez Izbę

2019-06-04 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1690/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Anna Jakubek)
Uchwała nr 1691/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Andrzej Zawadzki)
Uchwała nr 1692/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agnieszka Czukiewska)
Uchwała nr 1693/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mariusz Bogdan)
Uchwała nr 1694/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Chomiuk)
Uchwała nr 1695/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Budzyńska)
Uchwała nr 1696/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Piecak)
Uchwała nr 1700/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1701/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Michał Wielicki)
Uchwała nr 1703/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Igor Diatczyk)

2019-06-07 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 2/2019/8/R w sprawie poparcia Stanowiska NRL z dnia 31 maja 2019 r.
Stanowisko nr 3/2019/8/R w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Uchwała nr 77/2019/8/R w sprawie upoważnia Prezydium ORL do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych w zakresie związanym z dostawą do budynku LIL ciepła systemowego przez LPEC
Uchwała nr 78/2019/8/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II połowie 2019 roku

2019-06-11 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 205/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Walkiewicz-Boczek)
Zarządzenie nr 206/2019/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Kozłowska)
Zarządzenie nr 207/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Katarzyna Wereska)
Zarządzenie nr 208/2019/8/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Werońska)

2019-06-11 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1706/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcin Ruchała)
Uchwała nr 1707/2019/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Barbara Kusz)
Uchwała nr 1708/2019/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Mierzicka)
Uchwała nr 1709/2019/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Jarosław Bródka)
Uchwała nr 1715/2019/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą