Prawo stanowione przez Izbę

2021-01-12 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 524/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Bogusław Pietrzak)
Zarządzenie nr 525/2021/8/RL ZA 23/04 - śmierć (Barbara Bogdańska)

2021-01-12 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 4238/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Błażej Posłajko)
Uchwała nr 4239/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Zawojski)
Uchwała nr 4240/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Meriem Hamadani-Woch)
Uchwała nr 4241/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Samołyk-Kogaczewska)
Uchwała nr 4242/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marzena Pucek)
Uchwała nr 4243/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Mielnik)
Uchwała nr 4244/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Agata Kalińska)
Uchwała nr 4245/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Janusz Rumiński)
Uchwała nr 4246/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Piotr Liszkowski)
Uchwała nr 4247/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Ochal)
Uchwała nr 4248/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Dudek)
Uchwała nr 4249/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Waldemar Gardias)
Uchwała nr 4250/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Rafał Wójtowicz)
Uchwała nr 4251/2021/8/RL A 01 - prawo w celu odbycia stażu podyplomowego (Igor Sergiel)
Uchwała nr 4252/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Zuzanna Macleod)
Uchwała nr 4253/2021/8/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Paweł Aszkiełowicz)
Uchwała nr 4254/2021/8/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominika Stefaniec)
Uchwała nr 4255/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie grupowej - wniosek (Zbigniew Tur)
Uchwała nr 4257/2021/8/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Wiesław Badach)
Uchwała nr 4260/2021/8/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 4261/2021/8/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu zespołu ds. szczepień
Uchwała nr 4262/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Monika Chęć)
Uchwała nr 4263/2021/8/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Piotr Chęć)

2021-01-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 121/2021/8/R w sprawie określenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd IX kadencji oraz określenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu