Prawo stanowione przez Izbę

2014-12-02 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 199/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Agnieszka Winiarska)
Zarządzenie nr 200/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karolina Pikuła-Napiórkowska)
Zarządzenie nr 201/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elżbieta Szpinda)
Zarządzenie nr 202/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andrii Lis)

2014-12-02 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1451/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Agnieszka Winiarska)
Uchwała nr 1452/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zdzisław Kulesza)
Uchwała nr 1453/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Rypulak)
Uchwała nr 1454/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Lewandowska)
Uchwała nr 1455/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1456/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ahmad Mourad)
Uchwała nr 1457/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marcin Janowski)
Uchwała nr 1458/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wojciech Walczyna)
Uchwała nr 1459/2014/7/RL A 13 - inna izba (Dominik Porada)
Uchwała nr 1460/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Korchut)
Uchwała nr 1461/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Grzegorz Bielak)
Uchwała nr 1462/2014/7/KK Paiz Konsulting Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1463/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Rafał Janowski)

2014-12-03 - Okręgowa Rada Lekarska

Stanowisko nr 2/2014/7/R w sprawie poparcia działań lekarzy POZ dotyczących kontraktowania świadczeń na rok 2015
Uchwała nr 45/2014/7/R w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2015 roku
Uchwała nr 48/2014/7/R Zmiana Regulaminu KKM
Uchwała nr 49/2014/7/R w sprawie wyboru firmy przygotowującej druk biuletynu Lubelskiej Izby Lekarskiej MEDICUS
Uchwała nr 50/2014/7/R w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rekreacji i Sportu Okręgowej Rady Lekarskiej

2014-12-09 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 203/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Maria Wołyńska)
Zarządzenie nr 204/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mariusz Gil)
Zarządzenie nr 205/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Monika Gil)
Zarządzenie nr 206/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Aleksandra Lenard)
Zarządzenie nr 207/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Góralska-Pawlak)

2014-12-09 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1464/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Siudak)
Uchwała nr 1465/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Kulesza Bartłomiej)
Uchwała nr 1466/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Bąk-Gdula Elżbieta)
Uchwała nr 1467/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Lampart Urszula)
Uchwała nr 1468/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Król Agnieszka)
Uchwała nr 1469/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Doroszuk Paweł)
Uchwała nr 1470/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Niezbecki Sebastian)
Uchwała nr 1471/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Przemysław Kozicki)
Uchwała nr 1472/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP( Bilski Jakub)
Uchwała nr 1473/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Wdowiak)
Uchwała nr 1474/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Kowalczyk)
Uchwała nr 1475/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Ochnik Hanna)
Uchwała nr 1476/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Łątkowska Paulina)
Uchwała nr 1477/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Najda Stanisław)
Uchwała nr 1478/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Polańska)
Uchwała nr 1479/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Trościańczyk)
Uchwała nr 1480/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bożydar Tylus)
Uchwała nr 1481/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Maciej Juchimiuk)
Uchwała nr 1482/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mariusz Pencuła)
Uchwała nr 1483/2014/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Romaniia Lukach)
Uchwała nr 1484/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Leszek Radomyski)
Uchwała nr 1485/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Iwona Sawecka-Otolińska)
Uchwała nr 1486/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1487/2014/7/RL A 13 - inna izba (Ryszard Piasecki)
Uchwała nr 1488/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Pruszkowska-Kicińska)
Uchwała nr 1489/2014/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1490/2014/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1491/2014/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii- potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 1492/2014/7/RL A 02 - po stażu PL (Joanna Jastrzębska)
Uchwała nr 1493/2014/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 1494/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Handiuk-Bartkiewicz)
Uchwała nr 1495/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Marek Kos)
Uchwała nr 1496/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Szostakiewicz-Grabek)
Uchwała nr 1497/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistyki SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 1498/2014/7/KK KK - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych SPZOZ w Puławach
Uchwała nr 1499/2014/7/KK KK - Pielęgniarka OddziałowaSzpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Puławach

2014-12-16 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 208/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Maciej Traciewicz)
Zarządzenie nr 209/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Anna Kasińska)
Zarządzenie nr 210/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marcin Makarewicz)
Zarządzenie nr 211/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Piotr Kułak)
Zarządzenie nr 212/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Bochniak)
Zarządzenie nr 213/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Tomasz Dziedzic)
Zarządzenie nr 214/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Janina Tanajewska-Baranowska)

2014-12-16 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1500/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Marek Repelewski)
Uchwała nr 1501/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Lenart)
Uchwała nr 1502/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Katarzyna Kalmuk)
Uchwała nr 1503/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Aleksandra Ciuryło)
Uchwała nr 1504/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Sanecki)
Uchwała nr 1505/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Tylus)
Uchwała nr 1506/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Judyta Janowska)
Uchwała nr 1507/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Derkacz)
Uchwała nr 1508/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Patro-Małysza)
Uchwała nr 1509/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Kamińska)
Uchwała nr 1510/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Beata Niewiadomska)
Uchwała nr 1511/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Lublinie, ul. Kruczkowskiego 21
Uchwała nr 1512/2014/7/KK skierowanie lekarzy na staż w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Lublinie, ul. Grenadierów 3
Uchwała nr 1513/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Krasowska Agnieszka)
Uchwała nr 1514/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony (Sobecki Henryk)
Uchwała nr 1515/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Abramowicz-Bielak Ewa)
Uchwała nr 1516/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodu (Jezierska-Romanek Beata)
Uchwała nr 1517/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paweł Bronikowski)
Uchwała nr 1518/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1519/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Dagmara Zawojska)
Uchwała nr 1520/2014/7/RL A 13 - inna izba (Krystian Szcząchor)
Uchwała nr 1521/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Rubaj)
Uchwała nr 1522/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Mamla)
Uchwała nr 1523/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Mateusz Małka)

2014-12-23 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 215/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Leszek Radomyski)
Zarządzenie nr 216/2014/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Lidia Rudko-Walczak)
Zarządzenie nr 217/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Koper)
Zarządzenie nr 218/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Paulina Czerwińska-Gaber)
Zarządzenie nr 219/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Karol Grudniewski)
Zarządzenie nr 220/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Mateusz Gaber)
Zarządzenie nr 221/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Marta Fila)
Zarządzenie nr 222/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Ewa Białek)
Zarządzenie nr 223/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Artur Dziedzic)
Zarządzenie nr 224/2014/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Urszula Lampart)

2014-12-23 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1524/2014/7/RL A 13 - inna izba (Łukasz Pyrchla)
Uchwała nr 1525/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Zaręba)
Uchwała nr 1526/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Ewa Gołębiewska)
Uchwała nr 1527/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marta Wójcicka)
Uchwała nr 1528/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Tomasz Pękalski)
Uchwała nr 1529/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Szymczyk)
Uchwała nr 1530/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Piotr Szlązak)
Uchwała nr 1531/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Andrii Lis)
Uchwała nr 1532/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Świtała)
Uchwała nr 1533/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Wioletta Książek-Stachowiak)
Uchwała nr 1534/2014/7/RL A 13 - inna izba (Krzysztof Domański)
Uchwała nr 1535/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jolanta Martyniuk)
Uchwała nr 1536/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Joanna Selwa)
Uchwała nr 1537/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Iwona Leleń)
Uchwała nr 1538/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Monika Królikowska)
Uchwała nr 1539/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Monika Nazaruk)
Uchwała nr 1544/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Tomaszek)
Uchwała nr 1545/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1546/2014/7/RL A 13 - inna izba (Piotr Wysiński)
Uchwała nr 1547/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Anita Nogalska)
Uchwała nr 1548/2014/7/RL A 01 - ograniczone (Nina Moroz)
Uchwała nr 1549/2014/7/KK KK - Ordynator Oddziału Dziecięcego w SPZOZ w Bychawie
Uchwała nr 1550/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Magdalena Kłudka-Sternik)
Uchwała nr 1551/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Patrycja Lewkowicz)

2014-12-30 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 225/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Tomasz Pazur)
Zarządzenie nr 226/2014/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Łukasz Perczyński)

2014-12-30 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 1541/2014/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - zwolnienie rej. w UP (Górak Anna)
Uchwała nr 1542/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - emerytura (Pałysewicz Bożenna)
Uchwała nr 1543/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Hryszko Teresa)
Uchwała nr 1552/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Blachani)
Uchwała nr 1553/2014/7/RL A 14 - zobowiązanie do przeszkolenia (Bogdan Wróbel)
Uchwała nr 1554/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Anna Pasek)
Uchwała nr 1555/2014/7/PP Zmiana wpisu do rejestru podmiotów leczniczych - zawieszenie (Henryka Kura)
Uchwała nr 1556/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Marek Zadrożniak)
Uchwała nr 1557/2014/7/RL A 21 - duplikat pwz (Radosław Lampart)
Uchwała nr 1558/2014/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych - praktyka grupowa (Katarzyna Gruszka, Anna Gruszka-Jaszczuk)
Uchwała nr 1559/2014/7/R w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej - renta (Jasińska-Dąbek Teresa)
Uchwała nr 1560/2014/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Beata Pawka)
Uchwała nr 1561/2014/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 1562/2014/7/RL A 13 - inna izba (Ewelina Sowa-Siemianowska)
Uchwała nr 1563/2014/7/RL A 13 - inna izba (Krystian Siemianowski)