Prawo stanowione przez Izbę

2015-10-06 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 352/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Małgorzata Wolak)
Zarządzenie nr 353/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Stroińska)

2015-10-06 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2547/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Zdunkiewicz)
Uchwała nr 2548/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Mirakowska-Kwit)
Uchwała nr 2549/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Suraj)
Uchwała nr 2550/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Andrzejczak)
Uchwała nr 2551/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Aleksandra Dzierżak-Skomorowska)
Uchwała nr 2552/2015/7/RL A 16 - stwierdzenie przeszkolenia (Zofia Goliszek)
Uchwała nr 2553/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Tomasz Sokołowski)
Uchwała nr 2554/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Pyrchla)
Uchwała nr 2555/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Pietrowicz)
Uchwała nr 2556/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Justyna Ziarek)
Uchwała nr 2557/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Weronika Chaber)
Uchwała nr 2558/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Strzelczyk)
Uchwała nr 2559/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Szetela)
Uchwała nr 2560/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Matuszczak)
Uchwała nr 2561/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Bielak)
Uchwała nr 2562/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Różycka-Dziedzic)
Uchwała nr 2563/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Agnieszka Barańska)
Uchwała nr 2564/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Damian Stadnicki)
Uchwała nr 2565/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Sandra Staszek)
Uchwała nr 2566/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Jakub Baszak)
Uchwała nr 2567/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Paweł Maksymiuk)
Uchwała nr 2568/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Agata Sapko)
Uchwała nr 2569/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Natalie Lerska)
Uchwała nr 2570/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Agata Jajdek)
Uchwała nr 2571/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Bzoma)
Uchwała nr 2572/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Łukasz Szpatuśko)
Uchwała nr 2573/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Eliza Sońta)
Uchwała nr 2574/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Artur Fałek)
Uchwała nr 2575/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Olga Słabczyńska)
Uchwała nr 2576/2015/7/RL A 05 - cudzoziemiec ograniczone (Valentyn Kopytsyak)
Uchwała nr 2577/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Michał Bielski)
Uchwała nr 2578/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Magdalena Kozek)
Uchwała nr 2579/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Karolina Koczera-Socha)
Uchwała nr 2580/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Damian Gajownik)
Uchwała nr 2581/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Szadkowska)
Uchwała nr 2582/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Jagoda Walczyk-Bzoma)
Uchwała nr 2583/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sylwia Mazurek)
Uchwała nr 2584/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Katarzyna Wieczorek)
Uchwała nr 2585/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Rój)
Uchwała nr 2586/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartłomiej Pawelec)
Uchwała nr 2587/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Arkadiusz Knysz)
Uchwała nr 2588/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Piotr Jacewicz)
Uchwała nr 2589/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2590/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Łyjak Piotr)
Uchwała nr 2591/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Słabczyńska Olga)
Uchwała nr 2592/2015/7/KK MED 4 Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2593/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2594/2015/7/KK Medyk A. Jakubiak M. Jakubiak sp.j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2595/2015/7/KK Zakrzewski Dental - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2596/2015/7/KK IT Medical Sp. z o.o. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2597/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
Uchwała nr 2598/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - II okres rozliczeniowy
Uchwała nr 2599/2015/7/KK Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego - III okres rozliczeniowy

2015-10-09 - Okręgowa Rada Lekarska

Apel nr 1/2015/7/R o zmianę uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej
Uchwała nr 69/2015/7/R w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Zmian Systemowych
Uchwała nr 70/2015/7/R w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

2015-10-13 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 354/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Krystyna Misiuk)
Zarządzenie nr 355/2015/7/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Agnieszka Szumiło)

2015-10-13 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2600/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Tomasz Sokołowski)
Uchwała nr 2601/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Sandra Staszek)
Uchwała nr 2602/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Piotr Romanowicz)
Uchwała nr 2603/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Grzegorz Łobiński)
Uchwała nr 2605/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Paulina Łukasik)
Uchwała nr 2606/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Agnieszka Czerwonka)
Uchwała nr 2607/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Wojciech Piechowicz)
Uchwała nr 2608/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Łukasiewicz-Gawęda)
Uchwała nr 2609/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Bartosz Zygo)
Uchwała nr 2610/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Sylwia Przybyszewska-Pardak)
Uchwała nr 2611/2015/7/R w sprawie uchylenia uchwały Nr 429/2014/7/R z dnia 1 kwietnia 2014r.
Uchwała nr 2612/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kozek)
Uchwała nr 2613/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Edyta Świderek-Olszańska)
Uchwała nr 2614/2015/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2615/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2616/2015/7/KK Ersa Medical SC E. Redzik A. Smarż - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2617/2015/7/KK Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku M. Krawczyk sp. j. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2618/2015/7/KK Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2619/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2620/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2621/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2622/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2623/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2624/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2625/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2626/2015/7/KK Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii s.c. - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2627/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - zgon (Krystyna Misiuk)
Uchwała nr 2628/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Naja-Wiśniewska)
Uchwała nr 2629/2015/7/RL A 13 - inna izba (Rafał Domagała)
Uchwała nr 2630/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Dąbrowska-Bratko)

2015-10-20 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 358/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Elwira Chromińska)
Zarządzenie nr 359/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Lewandowska)
Zarządzenie nr 360/2015/7/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Magdalena Czajka)
Zarządzenie nr 361/2015/7/PP ZA - wykreślenie wpisu z rejestru podmiotów (Agnieszka Szumiło)

2015-10-20 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2631/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Justyna Morylowska-Topolska)
Uchwała nr 2633/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Sawicka)
Uchwała nr 2634/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Anna Kurzępa-Małka)
Uchwała nr 2635/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Izabela Winczaruk)
Uchwała nr 2636/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Radosław Strokoń)
Uchwała nr 2637/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Adrian Abramczyk)
Uchwała nr 2638/2015/7/KK Rozliczenie dotacji NIL
Uchwała nr 2639/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Halina Klepacka)
Uchwała nr 2640/2015/7/RL A 21 - duplikat pwz (Łukasz Pyrchla)
Uchwała nr 2641/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Łukasz Bzoma)
Uchwała nr 2642/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Maciej Studziński)
Uchwała nr 2643/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Jerzy Barycki)
Uchwała nr 2644/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Jerzy Barycki)
Uchwała nr 2645/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2646/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Dudzińska-Szymula Iwona)
Uchwała nr 2647/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Wrona Halina)
Uchwała nr 2648/2015/7/R w sprawie opłacania składki członkowskiej - brak przychodów (Olszowa-Kotuła Teresa)
Uchwała nr 2649/2015/7/KK Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2650/2015/7/KK Hurtownia Farmaceutyczna Dentolek - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2651/2015/7/KK Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Zamość - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2652/2015/7/KK Oddział Okulistyczny SPSW im. Papieża Jana Pawła II - potwierdzenie spełnienia warunków

2015-10-27 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 361/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Ewa Izbicka-Pytka)
Zarządzenie nr 362/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Sławomir Kasprzyk)
Zarządzenie nr 363/2015/7/RL ZA 23/04 - śmierć (Jadwiga Janiszewska)

2015-10-27 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2681/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Ewa Mielnik)
Uchwała nr 2685/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Karolina Drabot)
Uchwała nr 2686/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Anna Jankowska)
Uchwała nr 2688/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Elżbieta Zgierska)
Uchwała nr 2695/2015/7/KK Rozliczenie dotacji NIL
Uchwała nr 2696/2015/7/KK L-DENT Leszek Czaban Sprzęt i Materiały dla Stomatologii - potwierdzenie spełnienia warunków
Uchwała nr 2697/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Artemida Chreścionko)
Uchwała nr 2698/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Michał Polit)
Uchwała nr 2714/2015/7/RL A 02 - po stażu PL (Sławomir Koncewicz)
Uchwała nr 2716/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Magdalena Kozicka)
Uchwała nr 2717/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Artemida Chreścionko)
Uchwała nr 2719/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Henryk Sitarski)
Uchwała nr 2721/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Zofia Pielecka)
Uchwała nr 2722/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Damian Gajownik)
Uchwała nr 2723/2015/7/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów leczniczych - oświadczenie (Elżbieta Kowalczuk)
Uchwała nr 2724/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Natalie Lerska)
Uchwała nr 2725/2015/7/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2726/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Bartosz Wierdak)
Uchwała nr 2728/2015/7/PP Wpis do rejestru podmiotów leczniczych (Angelika Kuna)