Prawo stanowione przez Izbę

2023-10-03 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 393/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Paluszkiewicz)
Zarządzenie nr 394/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Teresa Trzebuchowska)
Zarządzenie nr 395/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Weronika Iwan)
Zarządzenie nr 396/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Klaudia Lewandowska)
Zarządzenie nr 397/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Ewa Piątek)
Zarządzenie nr 398/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Chołost)
Zarządzenie nr 399/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Grzegorz Mazurek)
Zarządzenie nr 400/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksandra Wiorko)
Zarządzenie nr 401/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksandra Krawczyk)
Zarządzenie nr 402/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Magdalena Kopińska)
Zarządzenie nr 403/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Gabriela Baran)
Zarządzenie nr 404/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Angelika Manaj)
Zarządzenie nr 405/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Jakub Tusiewicz)
Zarządzenie nr 406/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Mikulska)
Zarządzenie nr 407/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Maciej Wojtyś)
Zarządzenie nr 408/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Angelika Waśkiewicz-Zadrąg)
Zarządzenie nr 409/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Alicja Dibelka)
Zarządzenie nr 410/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Michał Grodziński)
Zarządzenie nr 411/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Laura Gawin)
Zarządzenie nr 412/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Jagoda Kowalczyk)
Zarządzenie nr 413/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Piotr Frączek)
Zarządzenie nr 414/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Diana Bartosik-Zielińska)
Zarządzenie nr 415/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Dominik Chyliński)

2023-10-03 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2818/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Sączawa)
Uchwała nr 2819/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mateusz Turowski)
Uchwała nr 2820/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Weronika Iwan)
Uchwała nr 2821/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Ewa Piątek)
Uchwała nr 2822/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Klaudia Lewandowska)
Uchwała nr 2823/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wojciech Skowronek)
Uchwała nr 2830/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Chołost)
Uchwała nr 2831/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Grzegorz Mazurek)
Uchwała nr 2832/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Wiorko)
Uchwała nr 2833/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksandra Krawczyk)
Uchwała nr 2834/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Nalewaj)
Uchwała nr 2835/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Magdalena Kopińska)
Uchwała nr 2836/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Gabriela Baran)
Uchwała nr 2837/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Patrycja Słyk-Gulewska)
Uchwała nr 2838/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Angelika Manaj)
Uchwała nr 2839/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Jakub Tusiewicz)
Uchwała nr 2840/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Mikulska)
Uchwała nr 2848/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2849/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Maciej Wojtyś)
Uchwała nr 2850/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Angelika Waśkiewicz-Zadrąg)
Uchwała nr 2851/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Alicja Dibelka)
Uchwała nr 2852/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Michał Grodziński)
Uchwała nr 2853/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Laura Gawin)
Uchwała nr 2854/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Jagoda Kowalczyk)
Uchwała nr 2855/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Piotr Frączek)
Uchwała nr 2856/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Diana Bartosik-Zielińska)
Uchwała nr 2857/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Dominik Chyliński)

2023-10-10 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 416/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Bartłomiej Madej)
Zarządzenie nr 417/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Sylwia Walkowska)
Zarządzenie nr 418/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Maria Skwark)
Zarządzenie nr 419/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Danuta Krawiec-Rogozińska)
Zarządzenie nr 420/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Ryszard Wróbel)
Zarządzenie nr 421/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Klaudia Szwaj)
Zarządzenie nr 422/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Paulina Abramek-Wawrzonek)
Zarządzenie nr 423/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Marceli Szkoła)
Zarządzenie nr 424/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Adriana Janda-Mosek)
Zarządzenie nr 425/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Jan Stępnicki)
Zarządzenie nr 426/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Sylwia Czarnecka)
Zarządzenie nr 427/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Kinga Bizior)
Zarządzenie nr 428/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Marcelina Sokołowska)
Zarządzenie nr 429/2023/9/RL ZA 23/01 - przeniesienie (Andriy Semochko)

2023-10-10 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2858/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adam Malicki)
Uchwała nr 2859/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Kamil Taraszka)
Uchwała nr 2860/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Bartłomiej Madej)
Uchwała nr 2861/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marek Pieńkowski)
Uchwała nr 2862/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Martyn-Mróz)
Uchwała nr 2863/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Wiorko)
Uchwała nr 2864/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Mikulska)
Uchwała nr 2865/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Walkowska)
Uchwała nr 2866/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Maria Skwark)
Uchwała nr 2867/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Anna Galińska-Przybyś)
Uchwała nr 2868/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Klaudia Szwaj)
Uchwała nr 2869/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Paulina Abramek-Wawrzonek)
Uchwała nr 2870/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Magdalena Kopińska)
Uchwała nr 2871/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Goluch)
Uchwała nr 2872/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Angelika Manaj)
Uchwała nr 2873/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Yuliia Kaplunovska)
Uchwała nr 2874/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Svitlana Yehorushkova)
Uchwała nr 2875/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Adriana Janda-Mosek)
Uchwała nr 2876/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2880/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Sylwia Czarnecka)
Uchwała nr 2881/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Kinga Bizior)
Uchwała nr 2882/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Marcelina Sokołowska)

2023-10-13 - Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała nr 71/2023/9/ORL Uchwała ORL w sprawie wyboru oferty programu ubezpieczenia OC dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Lubelskiej Izby Lekarskiej na rok 2024

2023-10-17 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 430/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Aleksander Louroudjiatis)
Zarządzenie nr 431/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Wiktoria Antecka)
Zarządzenie nr 432/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Kamil Zieliński)
Zarządzenie nr 433/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Małgorzata Hejna)
Zarządzenie nr 434/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Monika Blicharz)
Zarządzenie nr 435/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Małgorzata Paciejewska)
Zarządzenie nr 436/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Karolina Miąc-Grądzielewska)
Zarządzenie nr 437/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Gabriel Piróg)
Zarządzenie nr 438/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Karolina Przysucha)
Zarządzenie nr 439/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Patrycja Reszka-Kocka)
Zarządzenie nr 440/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Hubert Nieścior)
Zarządzenie nr 441/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Marta Tot)
Zarządzenie nr 442/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Katarzyna Frącek)
Zarządzenie nr 443/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Olga Czerwoniak)

2023-10-17 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2887/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Alicja Dibelka)
Uchwała nr 2888/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Monika Chołost)
Uchwała nr 2889/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Diana Bartosik-Zielińska)
Uchwała nr 2890/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Ewa Tomaszewska)
Uchwała nr 2891/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Grażyna Ziaja)
Uchwała nr 2892/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Aleksandra Mazur-Nowakowska)
Uchwała nr 2893/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Karolina Kowalik-Dufajn)
Uchwała nr 2894/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Aleksander Louroudjiatis)
Uchwała nr 2895/2023/9/PP Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wniosek (Joanna Urbańska)
Uchwała nr 2896/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Jaroszkiewicz)
Uchwała nr 2897/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Grzegorz Mazurek)
Uchwała nr 2898/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Ewa Piątek)
Uchwała nr 2899/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Wiktoria Antecka)
Uchwała nr 2900/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Tomasz Sierzputowski)
Uchwała nr 2901/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Klaudia Lewandowska)
Uchwała nr 2902/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Kamil Zieliński)
Uchwała nr 2903/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Marcelina Sokołowska)
Uchwała nr 2904/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Mariola Kowal)
Uchwała nr 2905/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Małgorzata Hejna)
Uchwała nr 2906/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Monika Blicharz)
Uchwała nr 2907/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Sylwia Walkowska)
Uchwała nr 2908/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Małgorzata Paciejewska)
Uchwała nr 2909/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Miąc-Grądzielewska)
Uchwała nr 2910/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Gabriel Piróg)
Uchwała nr 2911/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Angelika Waśkiewicz-Zadrąg)
Uchwała nr 2912/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Maciej Wojtyś)
Uchwała nr 2913/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Karolina Przysucha)
Uchwała nr 2914/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Kinga Bizior)
Uchwała nr 2915/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Hubert Nieścior)
Uchwała nr 2916/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Patrycja Reszka-Kocka)
Uchwała nr 2920/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2921/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Adrian Juda)
Uchwała nr 2923/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Marta Tot)
Uchwała nr 2924/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Katarzyna Frącek)

2023-10-24 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 444/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Izabela Bilska)
Zarządzenie nr 445/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Maria Dzierżak)
Zarządzenie nr 449/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Liliia Yatsunda)
Zarządzenie nr 450/2023/9/RL ZA 22/01 - zrzeczenie się prawa (Wanda Białek)
Zarządzenie nr 451/2023/9/RL ZA - unieważnienie dokumentu PWZ (Mariusz Idzik)
Zarządzenie nr 452/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Wojciech Krawczyk)
Zarządzenie nr 453/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Dariusz Pilipiuk)
Zarządzenie nr 454/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Michał Szewczyk)
Zarządzenie nr 455/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Adam Tomicki)
Zarządzenie nr 456/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Stanisława Filar)

2023-10-24 - Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Uchwała nr 2925/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Wiktoria Antecka)
Uchwała nr 2926/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jolanta Kochańska)
Uchwała nr 2927/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Piotr Frączek)
Uchwała nr 2928/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Natalia Kusyn)
Uchwała nr 2929/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Izabela Bilska)
Uchwała nr 2930/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Aleksandra Krawczyk)
Uchwała nr 2931/2023/9/RL A 13 - przeniesienie z innej izby (Michał Komornik-Lewiński)
Uchwała nr 2932/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Maria Dzierżak)
Uchwała nr 2934/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Oksana Mariuk)
Uchwała nr 2937/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Barbara Czuk)
Uchwała nr 2938/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Gabriel Piróg)
Uchwała nr 2939/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Katarzyna Haczkur)
Uchwała nr 2941/2023/9/RL Uchwała w sprawie przyznania warunkowego PWZ - obywatele Ukrainy (Oleh Savchuk)
Uchwała nr 2943/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Jakub Tusiewicz)
Uchwała nr 2944/2023/9/PP Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Michał Czuryszkiewicz)
Uchwała nr 2949/2023/9/RL PWZ na określone czynności ust 2e (Klimentsi Kamisarau)
Uchwała nr 2950/2023/9/RL Uchwała zmieniająca (Liliia Yatsunda)
Uchwała nr 2951/2023/9/PP Zbiorcze - Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
Uchwała nr 2952/2023/9/RL A 02.2 - po stażu PL (Mariusz Idzik)

2023-10-31 - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Zarządzenie nr 489/2023/9/RL ZA 23/04 - śmierć (Andrzej Socha)