Wybory delegatów na OZL VIII kadencji

Informacja z 25 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 19/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu zglaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i teminie zglaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej o wyznaczeniu terminu zglaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy z dnia 25 czerwca 2021r.

Uchwała Nr 132/2021/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji


Informacja z 22 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 18/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Ostateczna lista członków rejonów wyborczych


Informacja z 23 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r.

Uchwała nr 17/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r.


Zgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Uchwała nr Uchwala nr 16/08/2021

Załącznik nr 1 - listy alfabetyczne członków rejonów wyborczych

Załącznik nr 2 - wstępna liczba mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach

Wyszukiwarka rejonów po numerze PWZ

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego, jeżeli zamierza Pani/Pan uczestniczyć w wyborach w innym rejonie. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (decyduje data wpływu do OKW). Zmiana rejonu może nastąpić jedynie w ramach tej samej delegatury.

Wniosek o zmianę rejonu można dostarczyć osobiście lub wysłać:

  • pocztą - na adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
  • poprzez ePuap (zeskanowany i podpisany wniosek) - na adres skrzynki: /OIL_Lublin/SkrytkaESP

Wniosek o perzeniesienie do innego rejony wyborczego w ramach tej samej delegatury(.pdf)


Komunikat z dnia 23 lutego 2021 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anna Zmysłowska

Załączniki:

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.docx

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.pdf

Informacja z 23 lutego 2021 r.

Uchwała nr 15/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 23 lutego 2021 r.

Załącznik do uchwały nr 15/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 23 lutego 2021 r.

Informacja z 16 lutego 2021 r.

Obwieszczenie OKW 16.02.2021 wygaśnięcie mandatu delegata na OZL

Obwieszczenie OKW 16.02.2021 objęcie mandatu delegata na KZL

Obwieszczenie OKW 16.02.2021 wygaśnięcie mandatu delegata na OZL, delegata na KZL

Informacja z 16 lutego 2021 r.

Uchwała nr 12/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 13/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 14/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 stycznia 2021 r.

Informacja z 12 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 11/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 stycznia 2021 r.

Informacja z 25 listopada 2020 r.

Obwieszczenie OKW 25.11.2020 wygaśnięcie mandatu

Obwieszczenie OKW 25.11.2020 objęcie mandatu delegata OZL

Obwieszczenie OKW 25.11.2020 objęcie mandatu członka ORL

Informacja z 11 marca 2020 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z 11.03.2020r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z 11.03.2020r. o objęciu mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji

 

Informacja z 30 marca 2019 r.

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z 30.03.2019 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z 30.03.2019 r. o wynikach wyborów na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 5/8/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia, potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów podczas XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy

 

Informacje z 10 maja 2018 r.

 

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej powołanej do przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji z dnia 10 maja 2018 r.

 

Informacje z 26 kwietnia 2018 r.

 

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej powołanej do przeprowadzenia ogłoszenia i publikacji wyników wyborów I i II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej powołanej do przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego VIII kadencji z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

Informacje z 11 kwietnia 2018 r.

 

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej powołanej do przeprowadzenia ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej

 

Informacje z 9 kwietnia 2018 r.

 

Uchwała nr 1/2018 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej VIII kadencji

Uchwała nr 2/2018 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia, potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała nr 3/2018 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego, I i II zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji

Uchwała nr 4/2018 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji

 

Informacje z 24 marca 2018 r.

 

Uchwała nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia, potwierdzenia, ogłoszenia i publikacji wyników wyborów Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego VIII kadencji

 

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 2018r.:

o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

o wynikach wyborów na Krajowy Zjazd Lekarzy

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

o wynikach wyborów na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

Informacje z 7 listopada 2017 r.

 

Uchwała nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i ogłoszenia wyników wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 listopada 2017 r. o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.

 

Informacje z 20 października 2017 r.

 

Zarządzenie Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 października 2017r. o powołaniu komisji skrutacyjnych w poszczególnych rejonach wyborczych.

 

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 20 października 2017r.

 

Informacje z 7 września 2017 r.

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami na adresy korespondencyjne członków Lubelskiej Izby Lekarskiej zostaną wysłane przesyłki w postaci dużej koperty (C4). W kopercie znajdą Państwo instrukcję głosowania, kartę do głosowania, małą białą kopertę oraz kopertę biało-żółtą.

 

Instrukcja głosowania

 

 
Informacje z 22 sierpnia 2017 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła termin głosowania korespondencyjnego oraz terminy i miejsca głosowań w poszczególnych rejonach wyborczych.

 

Uchwała nr 7/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 22 sierpnia 2017r.

 

Lista miejsc - załącznik do uchwały nr 7 OKW Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 22 sierpnia 2017r.

 

Informacje z 1 sierpnia 2017 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza sporządziła i zamknęła listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji.

 

Uchwała nr 6/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 1 sierpnia 2017r.

 

Lista kandydatów - załącznik do uchwały nr 6 OKW Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 1 sierpnia 2017r. (link nie aktywny z uwagi na ochronę danych osobowych)

 

Informacje z 7 czerwca 2017 r.
 
 

Obwieszczenie/informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o wyznaczeniu kolejnego terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy z dnia 7 czerwca 2017r.

 
Zgodnie z §2 regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej, stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej wyznacza się kolejny termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji do dnia 17 lipca 2017 r.

 
Druk wniosku jest dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiej Izby Lekarskiej (www.oil.lublin.pl) w zakładce „Komisja Wyborcza”.

Karta zgłoszenia kandydata na delegata (pdf)

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Okręgowej Komisji Wyborczej – Sekretariat Lubelskiej Izby Lekarskiej lub drogą pocztową. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lipca 2017r.

W przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą o terminie decyduje data stempla pocztowego.

 
Zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

 
Przewodnicząca OKW

Maria Dura

 

Komunikat Przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017r.

 

Przypominam, że zgłoszenie kandydata na delegata może dotyczyć członka swojego rejonu wyborczego, przy czym zgodnie z obecną ordynacją wyborczą można zgłosić również samego siebie.

 

Maria Dura

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Informacje z 4 kwietnia 2017 r.

 

Uchwała nr 4/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r.

 

Ostateczna lista członków rejonów wyborczych - załącznik nr 1 do uchwały OKW z 4 kwietnia 2017r (pdf)

(link nie aktywny z uwagi na ochronę danych osobowych)

 

Uchwała nr 120/2017/7/R w  Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy.

 

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji

 

Karta zgłoszenia kandydata na delegata (pdf)

 

Informacje z 14 lutego 2017 r.

 

Uchwała nr 3/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Lista członków rejonów wyborczych - załącznik do uchwały OKW z 14 lutego 2017r. (pdf)

(link nie aktywny z uwagi na ochronę danych osobowych)

 

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2017r. (decyduje data wpływu do OKW) pocztą, faksem lub osobiście wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej.

Zmiana rejonu może nastąpić jedynie w ramach tej samej delegatury.

 

Formularz zamieszczony poniżej można wypełnić na komputerze, plik należy pobrać i uruchomić w dowolnej przeglądarce plików pdf następnie wypełnić i wydrukować wypełniony.

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu.pdf [FORMULARZ]

Wniosek o przeniesienie do innego rejonu.pdf

 

Informacje z 8 lutego 2017 r.

 

Uchwała nr 2/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 7 lutego 2017 r.

 

Uchwała nr 115/2017/7/R w o uzupełnieniu uchwały nr 111/2017/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia podziału izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji.

 

Informacje z 11 stycznia 2017 r.

 

Uchwała nr 111/2017/7/R w sprawie ustalenia podziału izby na rejony wyborcze na okres VIII kadencji

 

Załącznik do uchwały nr 111/2017/7/R Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

Informacje z 3 stycznia 2017 r.

 

Uchwała nr 1/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 3 stycznia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 1/2017 OKW z dnia 3 stycznia 2017 r. (Rejony Wyborcze)

 

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych.

 

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 

Wniosek o utworzenie rejonu wyborczego na obszarze działania Lubelskiej Izby Lekarskiej. EDYTOWALNY

 

 

Informacje z 7 grudnia 2016 r.

 

Uchwała ORL w Lublinie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej liczby członkow rejonu wyborczego

 

Informacje z 22 listopada 2016 r.

 

Uchwała nr 14/2016 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przekazania ORL wniosku w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego oraz liczby członków rejonu wyborczego uprawionych do wyboru jednego delegata na zjazd na okres VIII kadencji.

 

Informacje z 18 listopada 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE Nr 7/16/VII w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

 

Załącznik do obwieszczenia Nr 7/16/VII (regulamin wyborów)

 

Kalendarz wyborczy - VIII kadencja

Data wytworzenia: 2016-11-18
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2016-11-18
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 4512
Data Autor Charakter