Wybory delegatów na OZL IX kadencji

Informacje z 20 grudnia 2021 r.

Uchwala nr 25/11/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie potwiet.dzenia wyników głosowania i ogloszenia wyników wyborów de]egatów na okręgowy zjazd Lekarzy

OBWIESZCZENIE (załącznik do uchwały nr 25)

Uchwala nr 24/11/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia zespolu do sprawdzenia prawidlowości przeprowadzenia wyborów


Informacje z 15 listopada 2021 r.

Uchwala nr 23/11/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/08/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/08/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 11 października 2021r. w sprawie ustalenia terminu głosowania korespondencyjnego oraz terminów i miejsc głosowań w poszczególnych rejonach wyborczych

Uchwala nr 22/11/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr 20/08/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 4 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i zamknięcia list kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji


Informacja z 11 października 2021 r.

Uchwala nr 21/08/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 11 października 2021r. w sprawie usta]enia terminu g[osowania korespondcncyjnego oraz terminów i miejsc glosowań w poszczególnych rejonach wyborczych

Załącznik do uchwały nr 21


Informacja z 4 października 2021 r.

Uchwala nr 20/08/2021 0kręgowej Komisj i Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 4 października 2021r. w sprawie sporządzenia i zamknięcia ]ist kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

Załącznik do uchwały nr 20


Informacja z 25 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 19/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu zglaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej o trybie, miejscu i teminie zglaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej o wyznaczeniu terminu zglaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy z dnia 25 czerwca 2021r.

Uchwała Nr 132/2021/8/R Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji


Informacja z 22 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 18/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18

Ostateczna lista członków rejonów wyborczych


Informacja z 23 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r.

Uchwała nr 17/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r.


Zgodnie z uchwałą nr 16/08/2021 0kręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej lzby Lekarskiej z dnia 5 maja 2021 r. Lubelska Izba Lekarska publikuje listy członków w rejonach wyborczych.

Uchwała nr Uchwala nr 16/08/2021

Załącznik nr 1 - listy alfabetyczne członków rejonów wyborczych

Załącznik nr 2 - wstępna liczba mandatów dla delegatów w poszczególnych rejonach

Wyszukiwarka rejonów po numerze PWZ

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego, jeżeli zamierza Pani/Pan uczestniczyć w wyborach w innym rejonie. W takim przypadku należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. godz. 15:00 wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (decyduje data wpływu do OKW). Zmiana rejonu może nastąpić jedynie w ramach tej samej delegatury.

Wniosek o zmianę rejonu można dostarczyć osobiście lub wysłać:

  • pocztą - na adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin
  • poprzez ePuap (zeskanowany i podpisany wniosek) - na adres skrzynki: /OIL_Lublin/SkrytkaESP

Wniosek o perzeniesienie do innego rejony wyborczego w ramach tej samej delegatury(.pdf)


Komunikat z dnia 23 lutego 2021 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2021 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Maria Dura

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Anna Zmysłowska

Załączniki:

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.docx

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.pdf

Informacja z 23 lutego 2021 r.

Uchwała nr 15/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 23 lutego 2021 r.

Załącznik do uchwały nr 15/8/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 23 lutego 2021 r.

Data wytworzenia: 2021-02-23
Odpowiada: Redaktor BIP LIL
Data udostępnienia: 2021-02-23
Udostępnił: Redaktor BIP LIL
Odsłon: 1445
Data Autor Charakter