Monika Litko-Rola

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
  • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej 9 kad. (od: 2022-03-26)
  • Sekretarz OKR 9 kad. (od: 2022-06-07)