Wojciech Kula

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 9 kad. (od: 2022-06-14)