Bartosz Zygo

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 8 kad. (od: 2018-03-24)
  • Członek prezydium ORL 8 kad. (od: 2018-04-11)