Jakub Kosikowski

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
  • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 9 kad. (od: 2022-03-26)
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 9 kad. (od: 2022-03-26)
  • Członek Prezydium - Zastępca skarbnika ORL 9 kad. (od: 2022-04-20)
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 8 kad. (od: 2018-03-24)