Wiesław Godzisz

 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 9 kad. (od: 2022-03-26)
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 9 kad. (od: 2022-03-26)
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 7 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 6 kad. (od: 2012-03-19)
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 6 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odp. Zawodowej 5 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 5 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 4 kad.
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 4 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 4 kad.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 4 kad.