Leszek Grzywna

  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 8 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 7 kad.
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 6 kad.
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 5 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 5 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 4 kad.