Tomasz Hasiec

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 8 kad. (od: 2018-03-24)
  • Przewodniczący OSL 8 kad. (od: 2018-04-26)
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 7 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 6 kad.
  • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego 5 kad.
  • Wiceprzewodniczący OSL 4 kad.