Andrzej Kleinrok

  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 9 kad. (od: 2022-03-26)
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 6 kad.
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 1 kad. (od: 1989-11-08, do: 1993-10-15)