Barbara Hasiec

 • Sekretarz OKW 9 kad. (od: 2022-04-19)
 • Skarbnik ORL 9 kad. (od: 2022-04-20)
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 9 kad. (od: 2022-03-26)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 9 kad. (od: 2022-03-26)
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 9 kad. (od: 2022-03-26)
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 9 kad.
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Skarbnik ORL 8 kad. (od: 2018-04-11)
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
 • Członek prezydium ORL 7 kad. (od: 2013-12-18)
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 7 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 6 kad. (od: 2012-03-19)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 6 kad.