Ewa Tuszkiewicz-Misztal

 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 8 kad. (od: 2018-03-24)
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 8 kad.
 • Członek prezydium ORL 7 kad. (od: 2015-05-06)
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 7 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 7 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 6 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 6 kad.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 5 kad. (od: 2005-11-05)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 5 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 5 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 4 kad.
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej 4 kad.
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 4 kad.
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 4 kad.
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy 1 kad. (od: 1989-11-08, do: 1993-10-15)