Stypendia NRL – wznowiony nabór

NRL

Wznowiono nabór wniosków w ramach Funduszu Stypendialnego NRL. Wnioski można składać do końca sierpnia 2020 r.

Stypendia są przyznawane jednorazowo w kwocie do 10 tys. złotych na staże, kursy oraz warsztaty w ośrodkach zagranicznych oraz polskich. 

Wnioski o przyznanie stypendium zgłasza się drogą elektroniczną na adres stypendia@hipokrates.org.

Zasady przyznawania stypendiów

Źródło: NIL

Archiwum

Archiwum - tematycznie