Fajsławice Teodorowi Opęchowskiemu

2019-09-01 08:17:15

Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic w lipcu 2019 roku odsłonięto poddany gruntownej renowacji – po ponad 100 latach – nagrobek prof. Opęchowskiego. Lubelska Izba Lekarska też miała w tym swój udział. – Podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu żeliwnych łańcuchów, które okalają nagrobek – wyjaśnia Leszek Buk, prezes ORL.

Więcej...

Wyniki wyborów

2005-07-11 09:43:44

Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdza wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy V kadencji. Treść uchwały wraz z listą delegatów

Więcej...

Komunikat wyborczy

2005-03-24 11:43:56

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie ogłasza listy członków Rejonów Wyborczych celem przeprowadzenia wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy V kadencji lata 2005 - 2009.
Lista rejonów wyborczych oraz listy członków

Więcej...

Imienne listy członków rejonów wyborczych

2005-02-18 08:39:45

Na podstawie §15 ust.4 Uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listy członków poszczególnych rejonów wyborczych.

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie