2020-04-20 08:30:00

Darmowe porady prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów

porady_prawne

NRL

Prezes NRL z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. podpisali porozumienie dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2012 r. o wynikach wyborów przeprowadzonych na XXXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy

2012-03-20 11:46:52

Na podstawie §12 ust. 3 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. nr 16/08/2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów ogłaszam wyniki wyborów uzupełniających do Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie (pdf)

Więcej...

Obwieszczenie OKW

2012-01-26 16:54:51

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy w związku z wygaśnięciem mandatu dr Jana Bojarskiego i dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

Więcej...

Obwieszczenie OKW

2012-01-17 09:29:53

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 16 stycznia 2012 r. o wygaśnięciu mandatu na Okręgowy Zjazd Lekarzy w związku ze śmiercią delegata dr Jana Kondratowicza-Kucewicza

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r.

2011-04-12 15:40:23

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających na stanowisko

I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

 

Na podstawie § 45 pkt 1 i 4 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Wyborczego odbytego w dniu 5 kwietnia 2011 r. obwieszcza się, że na stanowisko I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany kol. Jacek Krysa.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej: Maria Dura

Obwieszczenie w formacie pdf

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

2010-01-20 15:53:26

W oparciu o uchwałę Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów - ogłaszam wyniki wyborów pełna treść obwieszczenia (pdf)

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

2009-12-17 21:47:30

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza wyniki wyborów przeprowadzonych na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej treść obwieszczenia (pdf)

Więcej...

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej

2009-12-07 14:32:13

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza wyniki wyborów przeprowadzonych na XXVII Okręgowym Sprawozdawczo - Wyborczym Zjeździe Lekarzy treść obwieszczenia (pdf)

Więcej...

Sprostowanie obwieszczenie o wynikach wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji

2009-11-25 09:51:53

Okręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza ostateczną listę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji. Tekst obwieszczenia z ostateczną listą wszystkich delegatów (pdf)

Więcej...

Archiwum

Archiwum - tematycznie