Darmowe porady prawne dla lekarzy i lekarzy dentystów

NRL

Koleżanki i Koledzy,

Jest mi bardzo miło poinformować, że wspólnie z Prezesem Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Januszem Szulikiem podpisaliśmy porozumienie dotyczące zapewnienia wszystkim członkom samorządu lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Jest to wyraz wspólnoty i wsparcia, budująca inicjatywa, jakże potrzebna w tym trudnym okresie. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji panującej w naszym kraju i na świecie, pojawia się sporo wątpliwości, również tych dotyczących obszaru prawa medycznego. Wraz z TU Inter Polska S.A. chcemy, abyście poczuli się choć trochę bezpieczniej.

Tym samym dziękuję Prezesowi Szulikowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej akcji, za gotowość i pomoc.

I ponownie dziękuję Wam, Koleżanki i Koledzy, i wszystkim przedstawicielom personelu medycznego. Wasza praca, oddanie i trud jest nie do ocenienia. W imieniu własnym oraz samorządu lekarskiego obiecuję, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Wasze prawa były chronione i, że będziemy podejmować jak najwięcej takich inicjatyw.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Aby skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w związku z epidemią koronawirusa wystarczy zadzwonić pod numer 22 333 77 00

• Porady świadczone są w formie telekonsultacji

• Otrzymasz opinię prawną na piśmie, sygnowaną przez adwokata lub radcę prawnego

• Usługa dostępna 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu

Źródło: NIL