Obwieszczenie OKWW oparciu o uchwałę Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu

odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się co następuje:

 

W związku ze śmiercią dr Jana Kondratowicza-Kucewicza ogłaszam wygaśnięcie mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy (rejon nr K6.LU32 – Lublin – lekarze emeryci i renciści) oraz delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy.

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Maria Dura

Archiwum

Archiwum - tematycznie