Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Lubelskiej Izby Lekarskiej z dnia 19 marca 2012 r. o wynikach wyborów przeprowadzonych na XXXI Okręgowym Zjeździe LekarzyLekarze medycyny

1. Adamczyk Piotr

2. Barszczewski Andrzej

3. Bojarska-Łoś Monika

4. Buk Leszek

5. Ciołko Andrzej

6. Citkowski Wojciech

7. Dębicki Dariusz

8. Fijałkowski Witold

9. Godzisz Wiesław

10. Grendysz Renata

11. Hałabuda Jan

12. Hasiec Barbara

13. Korona Henryk

14. Kulik-Rechberger Beata

15. Nowiński Andrzej

16. Orzeł Mieczysław

17. Pietras Grzegorz

18. Prażmo Wojciech

19. Stankiewicz Marek

20. Szafrańska-Kocuń Wioletta

21. Woliński Edward

 

Lekarze dentyści

1. Barański Jacek

2. Barwińska-Altmajer Franciszka

3. Faber-Bijak Monika

4. Sikora-Godzisz Marta

5. Szkutnik Jacek

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Maria Dura