Obwieszczenie OKWW oparciu o uchwałę Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się co następuje:

 

1. W związku z wygaśnięciem mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy dr Jana Bojarskiego na jego miejsce wstępuje dr Wiesław Cygan, który uzyskał kolejną liczbę głosów w wyborach do tego organu.

 

2. W związku z wygaśnięciem mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy dr Jana Kondratowicza-Kucewicza na jego miejsce wstępuje dr Teresa Dobrzańska-Pielichowska, która uzyskała kolejną liczbę głosów w wyborach do tego organu.

 

Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

Maria Dura

Archiwum

Archiwum - tematycznie