Obwieszczenie Okręgowej Komisji WyborczejOkręgowa Komisja Wyborcza Lubelskiej Izby Lekarskiej ogłasza wyniki wyborów przeprowadzonych na XXVII Okręgowym Sprawozdawczo - Wyborczym Zjeździe Lekarzy treść obwieszczenia (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie