Ogólnopolska Wystawa Fotografii „Świat w obiektywie lekarskim”Fotogramy winny być nie mniejsze niż w formacie A5, wykonane w technikach dowolnych, opatrzone następującymi informacjami: imię i nazwisko, specjalizacja i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytułem. Kontakt: Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej, 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 tel. (0 42) 683 17 91, w. 110, Iwona Szelewa

Archiwum

Archiwum - tematycznie