Uwaga Absolwenci Uniwersytetu Medycznego



ODBIÓR DOKUMENTÓW NA STAŻ PODYPLOMOWY

Uprzejmie informujemy, że

– po odbiór prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego oraz skierowania na staż podyplomowy i karty stażowej zapraszamy od dnia 17 września 2020r. w godz. 9.30 – 14.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej ( Sala Konferencyjna -Parter).


Ze względu na obostrzenia oraz konieczność utrzymania dystansu społecznego odbiór dokumentów będzie się odbywał w następującym porządku alfabetycznym:


17 września – zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od A-D

18 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od F-J

21 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od K-Ł

22 września - zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od M-P

23 września zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od R- T

24 września- zapraszamy lekarzy/ lekarzy dentystów, których nazwiska zaczynają się od W-Z


Zgłaszając się będzie można złożyć do akt odpisy dyplomów wraz z kopiami suplementów ewentualnie inne brakujące dokumenty.


Lekarze, którzy z przyczyn losowych nie mogą odebrać prawa w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt pod numerem - 81 536 04 85/81


Przypominamy o obowiązku założenia maseczki i dezynfekcji rąk

Archiwum

Archiwum - tematycznie