Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19Szanowni Państwo,
jako pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prowadzimy ogólnopolskie badanie poświęcone zagadnieniom zarządzania personelem podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID-19. Elementem badania jest ankieta diagnozująca warunki oraz komfort pracy personelu podmiotów leczniczych.
Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o udział w badaniu ankietowym oraz o wsparcie w rozpowszechnieniu informacji o naszym badaniu i linku do ankiety wśród współpracujących z Państwem osób z systemu ochrony zdrowia. Liczymy, że zebrane w ankiecie informacje pozwolą nam wskazać problemy do rozwiązania oraz dobre praktyki, które przyczynią się w najbliższej przyszłości do zwiększenia komfortu Państwa pracy.
Ankieta jest anonimowa, działa z wykorzystaniem Microsoft Forms (nie wysyła się jej mailem). Ankieta ma formę formularza on-line i może ją wypełnić jedynie osoba posiadająca link do ankiety. Można ją wypełnić z komputera albo przy użyciu smartfona. Na życzenie może zostać dostarczona wersja papierowa. Wypełnienie ankiety zajmuje ok.  5-7 minut (liczba pytań: 30-38).

Ankietę kierujemy wyłącznie do pracowników podmiotów leczniczych, w tym zarówno personelu medycznego, jak i administracji. Udział w badaniu jest dobrowolny.  Biorąc udział w tym badaniu, potwierdzacie Państwo, że macie ukończone 18 lat, jesteście pracownikami sektora ochrony zdrowia i zgadzacie się na udział w badaniu.
Mamy prośbę o przekazywanie linku do ankiety osobom z Państwa otoczenia zawodowego. Zależy nam na zebraniu jak największej liczby Państwa obserwacji, co zadziałało, a co należałoby usprawnić na przyszłość w podmiotach leczniczych.
LINK PRZEKIEROWUJĄCY DO FORMULARZA ANKIETY:
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: akrejn@sgh.waw.pl lub ekosyc@sgh.waw.pl
Zbiorcze wyniki i wnioski z ankiety zostaną opublikowane. Szczegółowe informacje o dostępie do publikacji będą podane na stronie Katedry Teorii Ekonomii, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Z góry bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas oraz podzielenie się doświadczeniem!
dr Anna Krejner-Nowecka
dr Ewa Kosycarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Archiwum

Archiwum - tematycznie