Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o zgłaszanie nadużyć

RPP

Rzecznik Praw Pacjenta w piśmie z dnia 15 września 2020 r. zwrócił się z prośbą do Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej o przekazanie mu sygnałów o stosowaniu przez podmioty lecznicze postanowień umownych, z których wynika, że lekarz jest obciążany kosztami zlecanych badań diagnostycznych.

Informacje w powyższym zakresie proszę zgłaszać na adres mailowy sekretariatu Naczelnej Izby Lekarskiej sekretariat@hipokrates.org.

Do zgłoszenia można dołączyć zanonimizowaną kopię umowy, w której pojawia się klauzula pomniejszająca wynagrodzenie lekarza o koszty zlecanych badań.

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie