Zapisy dla stażystów na kurs z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwaFormularz rejestracyjny dostępny jet pod adresem:

https://rejestracja.oil.lublin.pl/kursy_staz_rejestracja

 

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Archiwum

Archiwum - tematycznie