Informacja NFZUprzejmie informuję, że od lipca 2007 roku, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) Lubelski OW NFZ na bieżąco dokonywał aktualizacji zawartych umów upoważniających do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publiczynch przysługujące świadczeniobiorcom. Do chwili obecnej nie wszyscy lekarze podpisali umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie się do Oddziału Funduszu do dnia 30 listopada 2009 r., zgodnie z właściwością miejsca zamieszkania lekarza, celem podpisania ww. umów. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku aktualnej umowy Lubelski OW NFZ nie będzie nadawał zakresu liczb druków recept numerowanych z kodem kreskowym. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Tomasz Pękalski

Archiwum

Archiwum - tematycznie